Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wywiad skarbowy wykrył w 2012 r. nieprawidłowości na kwotę 4,4 mld zł

Fot. zywot-dyrektora.blog.pl
Fot. zywot-dyrektora.blog.pl

Według najnowszego sprawozdania sejmowego opracowanego przez Wywiad skarbowy, do którego dotarł „Puls Biznesu”, komórka ta wykryła w 2012 r. nieprawidłowości finansowe na kwotę blisko 4,4 mld zł.4,4 mld zł to ogromny skok w porównaniu do roku 2011, gdy wywiad fiskusa ujawnił nieprawidłowości warte 1,7 mld zł. Z tej ogromnej kwoty, 2,46 mld zł stanowiły oszustwa podatkowe potwierdzone później w toku kontroli skarbowych.

Najwięcej oszustw ujawnionych przez niewielką, zatrudniającą kilkaset osób komórkę w MF nadzorowaną przez wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza w ub.r. dotyczyło podatku VAT - ok. 2 mld zł. Kolejne miejsca zajęły oszustwa związane z akcyzą (306 mln zł), PIT (150 mln zł) i CIT (35 mln zł).

W samej branży paliwowej Wywiad Skarbowy wykrył nadużycia o wartości 700 mln zł. To jednak kropla w morzu, gdyż wg raportu  Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego roczne straty dla budżetu państwa wynoszą ok. 3,5 mld zł. - z tytułu akcyzy to ok. 1,7 mld zł, VAT - 1,5 mld zł, a opłaty paliwowej - 356 mln zł.

Wywiad Skarbowy to wyodrębnione komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Kontroli Skarbowej utworzone w 1998 r. Podlegają one Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, w Ministerstwie Finansów.  Mogą stosować za zgodą sądu kontrolę operacyjną (m.in. podsłuch), zakup kontrolowany, przesyłki niejawnie nadzorowane, a także prowokację. ale nie posiadają uprawnień śledczych. Gdy zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa, WS zawiadamia prokuraturę i inne służby, jak ABW czy CBA. W 2012 r. współpraca ta doprowadziła do wszczęcia kilku śledztw w sprawie oszustw na setki milionów złotych.

Jedyną formą kontroli parlamentarnej WS są roczne raporty z jej pracy składane w Sejmie i Senacie przez  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama