Reklama

Legislacja

Ustawa antyterrorystyczna zostanie przyjęta w piątek?

Fot. Marek Krupa/KGP
Fot. Marek Krupa/KGP

Podczas czwartkowego posiedzenia większość komisji rekomendowała odrzucenie zgłoszonych przez partie poprawek do ustawy i negatywnej opinii o wniosku zgłoszonym przez PO – o jej odrzucenie. Pozytywną opinię otrzymała natomiast zgłoszona przez PiS poprawka porządkująca. Najprawdopodobniej w piątej Sejm przyjmie ustawę.   

Posłowie nie zaopiniowali pozytywnie poprawki Kukiz’15, by wprowadzić do ustawy pojęcie incydentu o charakterze terrorystycznym, by np. zagubienie dokumentu tożsamości nie było traktowane, jak zagrożenie terrorystyczne. Negatywną opinię komisji otrzymały też poprawki PO i Nowoczesnej, by była kontrola sądowa kontroli operacyjnej cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm.

Większość komisji nie poparła też poprawek dotyczących usuwania odcisków palców, wizerunków twarzy cudzoziemców i ich profili DNA, gdy okażą się niezwiązane ze sprawą terrorystyczną, uzyskiwania zgody sądu przez szefa ABW na dostęp do danych wrażliwych – m.in. o pochodzeniu, poglądach politycznych, religii, przynależności związkowej, stanie zdrowia, nałogach, czy życiu seksualnym.

Przepadły w głosowaniu w komisji również poprawki ograniczające zakres testów bezpieczeństwa systemów informatycznych, które pozwalają ABW łamać w ramach takich testów zabezpieczenia.

W środę projektem w drugim czytaniu zajmował się Sejm. Projekt poparło PiS - jako niezbędny w obliczu zagrożeń. Przeciw niemu wypowiedziało się PO i Nowoczesna, klub Kukiz’15 mówił, że w ustawie jest wiele elementów koniecznych i klub będzie za jej przyjęciem po wprowadzeniu poprawek. PSL ocenił, że ustawę „pisano na kolanie", a swe stanowisko klub wyrazi podczas głosowania.

Podstawowym celem ustawy ma być zwiększenie bezpieczeństwa obywateli - mają być zapewnione lepsza koordynacja działań służb i ich skuteczne działania w przypadku przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Projekt zakłada m.in. wprowadzanie stopni alarmu terrorystycznego - przy trzecim i najwyższym, czwartym - będzie można zakazać zgromadzeń publicznych lub imprez masowych. Głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef ABW.

Czytaj więcej: Ustawa antyterrorystyczna - krok do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. "Kluczowa rola przepisów wykonawczych i wzmocnienia służb"

ABW ma uzyskać swobodny dostęp do wszelkich rejestrów publicznych. Będzie można zarządzić na 3 miesiące działania operacyjne ABW wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na co nie będzie potrzebna zgoda sądu, jak w przypadku obywatela Polski. Sąd mógłby decydować o blokowaniu treści w internecie na 30 dni. Wprowadzony ma być obowiązek rejestracji danych osób już mających lub kupujących karty pre-paid. Podejrzanych o działania terrorystyczne będzie można, za zgodą sądu, zatrzymać ma 14 dni. Rewizji będzie można dokonywać przez całą dobę.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama