Reklama

Technologie

Ruszył program bezzałogowców Albatros

Fot. Schiebel
Fot. Schiebel

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie postępowania dotyczącego „dostawa BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu – pionowego startu kr. Albatros”. Maszyny przeznaczone m.in. do rozpoznania i morskich zadań poszukiwawczo-ratowniczych, mają być pozyskane w liczbie jednego systemu w zamówieniu podstawowym z opcją na kolejny system. Wnioski o dopuszczenie do udziału będzie można składać do 29 stycznia 2021 roku.

Jak czytamy w opublikowanym skróconym opisie zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu, w tym: jeden (1) zestaw pozyskiwany w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz jeden (1) zestaw pozyskiwany w prawie opcji.
BSP przeznaczone będą do wyposażenia jednostek Sił Zbrojnych w sprzęt do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej w różnorodnym środowisku, tj. rozpoznanie sił przeciwnika nad morzem i linią brzegową, nad lądem oraz w poszukiwaniu rozbitków nad morzem przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych, ale także z użyciem sensorów radarowych SAR. 

Informacje te zbieżne są z tematem dialogu technicznego dotyczącego systemu tego typu pod kryptonimem Albatros, realizowanego od roku 2016. Dotyczył on taktycznego bezzałogowego systemu latającego  pionowego startu o maksymalnej masie startową do 200 kg, mogącym operować zarówno z lądu jak i z pokładu okrętów Marynarki Wojennej. Wymagane były możliwości działania w dzień i w nocy, zarówno nad lądem jak i morzem, przy zachowaniu minimalnej sygnatury akustycznej, termicznej i radiolokacyjnej.

Co istotne, w specyfikacji znalazła się wówczas możliwość przenoszenia uzbrojenia kierowanego, oraz transportowanie w standardowych kontenerach, zarówno drogą morską jak i powietrzną, z użyciem samolotów C-295M lub C-130E Hercules. Nie sformułowano tego wprost, ale system jest przeznaczony do zastosowania przez Marynarkę Wojenną i bazowania na okrętach. Tego typu rozwiązania są obecnie coraz bardziej popularne, gdyż dają relatywnie niewielkim jednostkom nawodnym możliwości rozpoznania, patrolowania i realizacji zadań poszukiwawczo-ratownicznych z powietrza. 

Ogłoszone 15 grudnia postępowanie ma być realizowane w formie negocjacji z wybranymi oferentami, których liczba nie przekroczy 5. Jeśli zgłosi się większa liczba podmiotów, do procedury zostaną dopuszczone te posiadające na koncie najwięcej zrealizowanych dostaw bezzałogowych systemów ocenionych najwyżej zgodnie z warunkami określonymi przez IU. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie oceny opartej w 80% na cenie i w 20% na parametrach technicznych. Termin realizacji umowy to 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Oznacza to dość krótki czas realizacji i wyklucza konstrukcje, które w chwili obecnej nie są eksploatowane operacyjnie i produkowane seryjnie. Najbardziej znane maszyny w klasie określonej dla BSL „Alboatros” to szwedzki modułowy bezzałogowiec taktycznych Saab Skeldar oraz austriackie maszyny Schiebel C-100 Camcopter.

 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama