Technologie

Przetarg na serwis wyrzutni Grom i Piorun

Mechanizm startowy Pioruna wraz z pociskiem (na pierwszym planie) i Groma (na drugim planie). Fot. M. Dura/Defence24.pl
Mechanizm startowy Pioruna wraz z pociskiem (na pierwszym planie) i Groma (na drugim planie). Fot. M. Dura/Defence24.pl

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie uruchomiła postępowanie dotyczące umowy ramowej w kwestii naprawy i konserwacji mechanizmów startowych (wyrzutni) Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych PPZR GROM i PPZR PIORUN w latach 2021-2023. Działania realizowane są w formule przetargu ograniczonego, do którego zakwalifikowani zostaną nie więcej niż trzej oferenci. Oferty można składać do 25 maja b.r.

Postępowanie ma na celu stworzenie systemu zapewniającego serwis, sprawne działanie oraz niezawodność przenośnych wyrzutni pocisków kierowanych bardzo krótkiego zasięgu Grom i Piorun. Prace mają być realizowane w okresie od lipca 2021 roku do końca listopada 2023 roku. Rozliczane będą jedynie zrealizowane zadania w zakresie określonym umową czyli naprawy i wymagana konserwacja mechanizmów startowych PPZR GROM i PPZR PIORUN. 3 RBLog. chce więc podpisać umowę ramową, a następnie realizować prace według potrzeb.

Ocena złożonych ofert będzie realizowana w oparciu o algorytm, w którym 30 proc. stanowi cena roboczogodziny wykonawcy, 30 proc. cena roboczogodziny użytkownika a 40 proc. okres gwarancji. Do postępowania zostanie dopuszczonych jedynie trzech oferentów spełniające wszystkie wymagania formalne.

Umowa obejmie oba systemy, gdyż Piorun stanowi rozwinięcie PPZR Grom o zwiększonych parametrach w tym skuteczności zwalczania różnego typu celów. Od poprzednika różni się m. in. tym, że mechanizm startowy systemu Piorun posiada możliwość zaprogramowania przed oddaniem strzału przez strzelca operatora rodzaju celu, dzięki czemu głowica samonaprowadzająca dostosowuje algorytm naprowadzania do konkretnego rodzaju i typu celu. Mechanizm startowy ma też dołączany elektrooptyczny system wykrywania i śledzenia celów, pozwalający działać w nocy.

Pocisk rakietowy Piorun posiada natomiast wielofunkcyjny zapalnik (m.in. z funkcją zbliżeniową), który w połączeniu z głowicą samonaprowadzającą nowej generacji daje duże możliwości zwalczania celów nawet o niewielkiej sygnaturze termicznej, takich jak m.in. bezzałogowce. Zwiększono też zasięg (do 6,5 km) i pułap (do 4 km). Oba systemy produkowane są przez zakłady Mesko należące do PGZ.

Reklama
Reklama

Komentarze