Reklama

Technologie

Porozumienie ws. europejskiego myśliwca FCAS

Rys. Maciej Szopa
Rys. Maciej Szopa

Ministerstwa obrony Francji, Niemiec i Hiszpanii zgodnie poinformowały o osiągnięciu porozumienia w sprawie kolejnej fazy programu europejskiego lotniczego systemu bojowego FCAS (Future Combat Air System). Szczegóły nie zostały jednak podane do informacji publicznej. Poza tym, że wypracowane stanowisko umożliwi przesłanie odpowiedniego wniosku do Bundestagu przed jego przerwą letnią. Program ma więc szansę nie odnotować spodziewanego wcześniej poślizgu.

Podjęta na czas uchwała komisji budżetowej Bundestagu, będzie oznaczała, że mapa drogowa programu pozostanie w niezmienionym kształcie. Chodzi o przyznanie przez Niemcy kolejnych środków na etap badań oznaczony jako Faza 1B (badania i rozwój technologii) i Faza 2 (faza demonstracyjna). Przewiduje ona, że demonstrator załogowego myśliwca, będącego kluczowym elementem całego programu, ma wzbić się w powietrze w roku 2027.

Termin ten był zagrożony, ponieważ pojawiły się problemy w kwestii własności intelektualnej powstającego systemu. Nie było bowiem zgody do tego kto będzie ich właścicielem, a FCAS ma być przecież być efektem połączenia „najlepszych umiejętności poszczególnych partnerów”. Kontrowersje dotyczyły nie tylko praw własności intelektualnej (co do których największe zastrzeżenia zgłaszali Francuzi, których firma Dassault Aviation ma największe doświadczenie w budowie bojowych odrzutowców), ale także praw do użytkowania. I rozwoju demonstratorów technologii. Pojawiły się m.in. żądania Niemiec aby wybudować nie jeden demonstrator, który siłą rzeczy powstałby i był testowany nad Sekwaną, ale dwa. Ten drugi miałby być „niemiecki” i dostarczony Berlinowi. Nie wiadomo jakie ostatecznie porozumienie osiągnięto, ale najwyraźniej udało się znaleźć satysfakcjonujący wszystkie strony kompromis.

System FCAS ma się składać z nowej generacji myśliwca załogowego NGF (New Generation Fighter), współpracujących się platform bezzałogowych i „chmury bojowej” czyli elementu mającego umożliwić dominację informacyjną na cyfrowym polu walki. System FCAS ma zacząć wchodzić do służby około roku 2040.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama