Technologie

Poprad z systemem obsługi i napraw pogwarancyjnych

Fot. J.Sabak
Fot. J.Sabak

Jak wynika z informacji przekazanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, przetarg „Naprawa i konserwacja samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (SPZR) POPRAD” rozpisany przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie dotyczy stworzenia systemu obsługi technicznej i naprawy zestawów Poprad dla egzemplarzy, w przypadku których zakończył się okres gwarancyjny. Umowa ma objąć lata 2021-2023.

Postępowanie zostało rozpoczęte przez 3. RBLog 14 kwietnia 2021 roku a termin składania ofert wyznaczono na 13 maja 2021. Ocena będzie oparta o w 60 procentach na kosztach prac realizowanych zarówno na miejscu jak i u wykonawcy (po 30 procent) natomiast 40 procent to gwarancja. Prace mają być realizowane od lipca 2021 roku do listopada roku 2023. Redakcja zwróciła się o wyjaśnienia do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, bo to jemu podlega 3 RBLog., która ogłosiła przetarg.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ppłk Marka Chmiela, Rzecznika Prasowego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – „Przetarg „Naprawa i konserwacja samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (SPZR) POPRAD” dotyczy SpW, których okres gwarancyjny został zakończony.” – Natomiast co do zakresu umowy uzyskaliśmy następujące informacje.

Przedmiotem umowy będzie:
a)   -  stworzenie i obsługa Portalu Internetowego, 
b)   - przeprowadzenie szkoleń, 
c) -  wykonywanie usług naprawy i konserwacji samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (SPZR) POPRAD (część specjalna, podwozie bazowe) oraz części i podzespołów do nich, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego lub uprawnionego Użytkownika.

Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę powinien obejmować przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne, których realizacja ma zapewnić odtworzenie i utrzymanie sprawności technicznej podzespołów, zespołów, elementów i pakietów SpW w szczególności:
a) - napraw awaryjnych i konserwacji;
b) - modyfikacji sprzętu;
c) - wsparcia eksploatacji drogą elektroniczną (Portal serwisowy- stworzenie i obsługa);   
d) - szkolenia.    

Wsparcie eksploatacji jest uzupełnieniem potencjału użytkownika i wojskowych organów obsługowo- naprawczych (WT) i będzie polegało na usuwaniu niesprawności i konserwacji sprzętu wojskowego (SpW) oraz komponentów wchodzących w skład ich ukompletowania, powstałych w trakcie eksploatacji oraz niemożliwych do usunięcia przez etatową obsługę urządzeń i wojskowe organa obsługowo- naprawcze z uwagi na brak możliwości technicznych, organizacyjnych lub specjalistycznego oprzyrządowania.  

Obsługi okresowe mają być docelowo wykonywane przez przeszkolone wojskowe organa obsługowo-naprawcze.  

Ppłk Marek Chmiel, Rzecznik Prasowy, Wydział Działań Komunikacyjnych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Zgodnie z treścią ogłoszenia, IW SZ będzie płacić jedynie za zrealizowane szkolenia i inne usługi związane z naprawą, modyfikacjami i wsparciem eksploatacji w oparciu o stosowne dokumenty:
- Protokół z przeprowadzonego szkolenia, który powinien zawierać niezbędne informacje służące do rozliczenia usługi. Uzgodniony z zamawiającym protokół stanowi podstawę wystawienia faktury za usługę.
- Podstawę dokonania płatności za funkcjonowanie wsparcia eksploatacji drogą elektroniczną w postaci ryczałtu miesięcznego będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

Z zakresu postępowania i szczegółowych informacji wynika, że celem postępowania jest nie tylko realizacja prac w latach 2021-2023, ale stworzenie systemu serwisowania, szkolenia i wsparcia eksploatacji samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (SPZR) Poprad, który docelowo obejmie wszystkie egzemplarze tego sprzętu wojskowego znajdujące się na wyposażeniu sił zbrojnych.

Łącznie w służbie do końca roku powinno ich być co 79, a do dziś ponad 60 pojazdów dostarczono. Ich producentem jest spółka PIT-RADWAR. Zestawy Poprad są używane w wybranych brygadach Wojsk Lądowych oraz w dywizyjnych pułkach przeciwlotniczych. Są uzbrojone w pociski przeciwlotnicze Grom i Piorun, co daje możliwość rażenia celów odpowiednio na dystansach do 5,5 oraz 6,5 km.

Reklama
Reklama

Komentarze