Reklama

Technologie

IDEX 2021: rakietowy TOPAZ na eksport

fot. Defence24
fot. Defence24

Podczas trwających w Abu Zabi targów obronnych IDEX 2021 Grupa WB podpisała umowę dotyczącą modernizacji artylerii rakietowej z jednym z państw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA, Middle East and North Africa). Nieujawnionego klienta przekonała zarówno dobra cena, jak też wykorzystanie tego rozwiązania przez Siły Zbrojne RP.

Klient zdecydował, iż w ramach umowy unowocześnione zostaną zestawy wchodzące w skład pododdziałów artylerii rakietowej. Systemy mają zostać wyposażone w nowe rozwiązania zwiększające skuteczność i celność ognia. Będą one oparte na stosowanym w Siłach Zbrojnych RP systemie Topaz, czy też jednej z jego wersji rozwojowych. Zgodnie z zapisami umowy całość prac odbędzie się na terytorium państwa-użytkownika.

Zintegrowany System Zarządzania Walką Topaz to rozwiązanie pozwalające na kompleksowe zarządzania posiadanymi środkami prowadzenia działań - systemami rozpoznawczymi, łączności i dowodzenia, uderzeniowymi, wsparcia logistycznego i kierowania ogniem. Jest to, zgodnie z zapewnieniami producenta, system modułowy i skalowalny, zdolny do wspierania polem walki na każdym szczeblu dowodzenia, w pełni możliwy do zintegrowania z systemami innych producentów.

Umożliwia on nie tylko precyzyjne prowadzenie ognia oraz planowanie zadań i ich realizację, ale również inkorporuje dane pochodzące z różnych źródeł, w tym bezzałogowych systemów latających czy radarów artyleryjskich.

Polskie Siły Zbrojne wykorzystywały bojowo system Topaz na haubicach Dana-T, we współpracy z BSP FlyEye i radarami Liwiec w Afganistanie. Topaz jest też używany na haubicach Goździk oraz nowych środkach artyleryjskich takich jak Krab i Rak. Dysponują nimi również wyrzutnie WR-40 Langusta, jednak możliwości wykorzystania ZZKO w polskich pododdziałach artylerii rakietowej (w przeciwieństwie do dywizjonów Dan czy Krabów) nie są w pełni wykorzystywane, bo wciąż nie wprowadzono nowych wozów dowodzenia szczebla bateria/pluton (głównie z uwagi na to, że nie wybrano platformy 4x4, stanowiącej podstawę dla wozu dowodzenia).

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama