Akredytacja, certyfikacja i normy obronne

1 kwietnia 2020, 12:41
Akredyt certyf OBR CTM
Fot. OBR CTM

Resort obrony opublikował dokumenty dotyczące badań, certyfikacji, akredytacji oraz norm obronnych. Przybliżamy zapisy decyzji i obwieszczenia wydanego przez MON.

Obszar związany z prowadzeniem badań, certyfikacji, akredytacji oraz norm obronnych to sfera niezwykle istotna dla funkcjonowania sił zbrojnych. Działania w tym obszarze nie są może tak spektakularne jak ćwiczenia wojsk specjalnych lub działania związane z obroną interesów narodowych, lecz mimo to w wielu aspektach kluczowe dla zapewniania potencjału i zdolności obronnych.

Akredytacja i certyfikacja

Jak zatem wygląda nasz potencjał jednostek badawczych i certyfikujących, posiadających akredytacje w zakresie obronności i bezpieczeństwa? Gdzie szukać informacji na ten temat?

Informacje z tym związane znajdziemy w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 marca. Dokument został opublikowany w dzienniku urzędowym resortu pod pozycją 49/2020.

Obwieszczenie podpisał sekretarz stanu Tomasz Zdzikot. Wiceminister na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 114) ogłosił wykaz jednostek badawczych posiadających akredytacje w tym zakresie. Takich jednostek i laboratoriów jest ponad pięćdziesiąt, dla każdej z tych instytucji ogłoszono indywidulany zakres akredytacja.

Wykaz państwowych i komercyjnych laboratoriów oraz ich zakresy akredytacji stanowią załączniki do obwieszczenia.

Wśród jednostek badawczych posiadających akredytacje znalazły się:

 1. Laboratorium Podstaw Techniki Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej;
 2. Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 3. Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 4. Laboratorium Badań Urządzeń́ Radarowych i Techniki Lotniczej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 5. Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 6. Laboratorium Implementacji i Interoperacyjności Systemów LINK Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 7. Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 8. Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 9. Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 10. Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 11. Laboratorium SAR i CSAR Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 12. Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 13. Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 14. Laboratorium Badań Chemicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 15. Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 16. Laboratorium Badawczego J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.;
 17. Laboratorium Badawczego JARS S.A.;
 18. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 19. Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 20. Krajewski Laboratorium Marek Krajewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „Krajewski” w spadku;
 21. Działu Laboratoriów Akredytowanych PIT-RADWAR S.A;
 22. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej;
 23. Laboratorium Mikrobiologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych;
 24. Zespołu Laboratoriów Badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji;
 25. Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego;
 26. Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 27. Laboratorium Badań Palności Wyrobów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 28. Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 29. Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 30. Laboratorium Badawczego Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 31. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 32. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej;
 33. Laboratorium Analitycznego do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 34. Laboratorium Badawczego Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 35. Laboratorium Badawczego Radiometrów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 36. Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności;
 37. Laboratorium Instytutu - Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia;
 38. Laboratorium Badawczego WITI Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej;
 39. Laboratorium Badań Pojazdów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 40. Laboratorium Badań Pojazdów Gąsienicowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 41. Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 42. Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych iSkórzanych Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej;
 43. Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.

Natomiast wśród jednostek certyfikujących znalazły się:

 1. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej;
 2. Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 3. Zakład Certyfikacji Wyrobów Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 4. Jednostka Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 5. Jednostka Certyfikującej Wyroby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji;
 6. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 7. Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia;
 8. Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik nr 531;
 9. Jednostka Certyfikująca Wyroby Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 10. Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej;
 11. Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.

 

Normy obronne

Niezwykle ważny, lecz mało widoczny na co dzień obszar działalności obronnej dotyczy zatwierdzania i wprowadzania do stosowania norm w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. W tym obszarze wprowadzone zostały nowe uregulowania za sprawą decyzji podpisanej 17 marca przez ministra Mariusza Błaszczaka. Decyzja nr 40/MON została 18 marca ogłoszona w dzienniku urzędowym resortu pod pozycją 50/2020.

Dokument wprowadza do stosowania w komórkach organizacyjnych resortu oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony Normy Obronne i podręczniki normalizacji obronnej ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji. Decyzja obowiązuję do 18 marca, jednocześnie moc straciła obowiązująca w tym zakresie decyzja Nr 117/MON z 29 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 145).

O tym jak obszerna i ważna jest to dziedzina niechaj świadczy łączna liczba Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej. Jest ich bowiem aż 937.

Podsumowanie

Podpisane 16 i 18 marca obwieszczenie i decyzja wprowadzają zmiany w zakresie akredytacji, certyfikacji oraz norm i podręczników normalizacyjnych. Wprowadzone przez resort obrony narodowej uregulowania są istotne zarówno dla państwowych jak i komercyjnych podmiotów działających na rynku obronnym. Warto zapoznać się szczegółowo z oboma dokumentami ponieważ informacje w nich zawarte wpływają zarówno na proces produkcji jak i eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 10
Reklama
Pp
wtorek, 7 kwietnia 2020, 20:04

Sami jesteście dowcip nic nie wiecie a papier wszystko przyjmie.

podatnik
sobota, 4 kwietnia 2020, 11:25

tyle testujących a towaru do testowania nie ma :) wszystko nowe z półki z USA

gnago
czwartek, 2 kwietnia 2020, 15:53

Słuszna racja, tylko że zostaną wykorzystane przez V kolumnę do dalszego rozwlekania procedur zakupów , wprowadzenia do uzbrojenia etc.

Saper z Kazunia
czwartek, 2 kwietnia 2020, 14:33

Jednostki saperów rozwiązane Zardzewiala wstega oto nasz obraz A tutaj proszę Ale DOWCIP To co oni tam robią? Hahahaha

Medicos
czwartek, 2 kwietnia 2020, 14:28

Szpitale wojskowe ZANIEDBANE ale pseudo kadra ma sie dobrze za tymi biurkami

Proste
środa, 1 kwietnia 2020, 21:55

Bzdurne certyfikaty i jednostki certyfikujące - do likwidacji. Rakiety zamiast papierów!

nie takie proste
czwartek, 2 kwietnia 2020, 02:20

Chyba nic nie wiesz o badaniu produktów. Sprzęt czy wyposażenie wojskowe muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Smartfon na komunię jest zupełnie inny niż sprzęt łączności przewidziany na wojnę. Buty z hipermarketu mogą rozleźć się po dwóch dniach. Jeżeli to samo spotka buty żołnierza, ten zostanie pozbawiony możliwości bojowych. Mundury nie mogą palić się jak pochodnia itd. Ocena na oko i ignorowanie procedur szybko prowadzi do katastrofy. Piękny i nowoczesny brytyjski niszczyciel Sheffield został trafiony solidną rakietą (wojna o Falklandy). Dzieła zniszczenia dokonał pożar, bo nie zadbano o ognioodporne przepusty na kilometry przewodów i inne takie formalne wymagania. Co do wspomnianych rakiet: Chciałbyś, aby Polska produkowała rakiety, które wybuchają w jednostce wojskowej, bo gdzieś w pobliżu uderzył piorun? Te ośrodki certyfikujące są potrzebne. Oby tylko miały co badać. Jeszcze jedna sprawa. Jak rozwijać eksport produktów wojskowych, jeżeli te nie będą miały odpowiednich "papierów"?

Ustawiator
środa, 1 kwietnia 2020, 17:26

Malowane orzeszki certfikowane 3 razy Dlaczego? A bałagan kompetencyjny to gdzie?

Leopardzik
środa, 1 kwietnia 2020, 17:25

43 laboratoria i 11 Ośrodków wypoczynkowych POTĘGA INSPEKTORATU UZBROJENIA i WSPARCIA Nic dziwnego ze NIC nam niw wychodzi No bo Krab i Spike to nie zasluga tych panów

znormalizowany
środa, 1 kwietnia 2020, 16:49

Cieszy ilość wymienionych ośrodków. Jeszcze bardziej będę się cieszył, gdy usłyszę, że są zapracowani "po uszy" przy badaniu sprzętu dla wojska i że ten sprzęt kupuje nasz MON. Nie od razu jednak Kraków zbudowano, więc należy cieszyć się z każdej cegiełki. W tym przypadku to całkiem spora i zaawansowana technicznie cegła.

Tweets Defence24