Reklama

Technologie

Akredytacja, certyfikacja i normy obronne

Fot. OBR CTM
Fot. OBR CTM

Resort obrony opublikował dokumenty dotyczące badań, certyfikacji, akredytacji oraz norm obronnych. Przybliżamy zapisy decyzji i obwieszczenia wydanego przez MON.

Obszar związany z prowadzeniem badań, certyfikacji, akredytacji oraz norm obronnych to sfera niezwykle istotna dla funkcjonowania sił zbrojnych. Działania w tym obszarze nie są może tak spektakularne jak ćwiczenia wojsk specjalnych lub działania związane z obroną interesów narodowych, lecz mimo to w wielu aspektach kluczowe dla zapewniania potencjału i zdolności obronnych.

Akredytacja i certyfikacja

Jak zatem wygląda nasz potencjał jednostek badawczych i certyfikujących, posiadających akredytacje w zakresie obronności i bezpieczeństwa? Gdzie szukać informacji na ten temat?

Informacje z tym związane znajdziemy w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 marca. Dokument został opublikowany w dzienniku urzędowym resortu pod pozycją 49/2020.

Obwieszczenie podpisał sekretarz stanu Tomasz Zdzikot. Wiceminister na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 114) ogłosił wykaz jednostek badawczych posiadających akredytacje w tym zakresie. Takich jednostek i laboratoriów jest ponad pięćdziesiąt, dla każdej z tych instytucji ogłoszono indywidulany zakres akredytacja.

Wykaz państwowych i komercyjnych laboratoriów oraz ich zakresy akredytacji stanowią załączniki do obwieszczenia.

Wśród jednostek badawczych posiadających akredytacje znalazły się:

 1. Laboratorium Podstaw Techniki Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej;
 2. Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 3. Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 4. Laboratorium Badań Urządzeń́ Radarowych i Techniki Lotniczej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 5. Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 6. Laboratorium Implementacji i Interoperacyjności Systemów LINK Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 7. Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 8. Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 9. Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 10. Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 11. Laboratorium SAR i CSAR Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 12. Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 13. Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 14. Laboratorium Badań Chemicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 15. Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 16. Laboratorium Badawczego J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.;
 17. Laboratorium Badawczego JARS S.A.;
 18. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 19. Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 20. Krajewski Laboratorium Marek Krajewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „Krajewski” w spadku;
 21. Działu Laboratoriów Akredytowanych PIT-RADWAR S.A;
 22. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej;
 23. Laboratorium Mikrobiologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych;
 24. Zespołu Laboratoriów Badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji;
 25. Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego;
 26. Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 27. Laboratorium Badań Palności Wyrobów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 28. Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 29. Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa;
 30. Laboratorium Badawczego Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 31. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 32. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej;
 33. Laboratorium Analitycznego do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 34. Laboratorium Badawczego Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 35. Laboratorium Badawczego Radiometrów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 36. Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności;
 37. Laboratorium Instytutu - Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia;
 38. Laboratorium Badawczego WITI Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej;
 39. Laboratorium Badań Pojazdów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 40. Laboratorium Badań Pojazdów Gąsienicowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 41. Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 42. Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych iSkórzanych Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej;
 43. Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.

Natomiast wśród jednostek certyfikujących znalazły się:

 1. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej;
 2. Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 3. Zakład Certyfikacji Wyrobów Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 4. Jednostka Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 5. Jednostka Certyfikującej Wyroby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji;
 6. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;
 7. Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia;
 8. Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik nr 531;
 9. Jednostka Certyfikująca Wyroby Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej;
 10. Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej;
 11. Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.

 

Normy obronne

Niezwykle ważny, lecz mało widoczny na co dzień obszar działalności obronnej dotyczy zatwierdzania i wprowadzania do stosowania norm w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. W tym obszarze wprowadzone zostały nowe uregulowania za sprawą decyzji podpisanej 17 marca przez ministra Mariusza Błaszczaka. Decyzja nr 40/MON została 18 marca ogłoszona w dzienniku urzędowym resortu pod pozycją 50/2020.

Dokument wprowadza do stosowania w komórkach organizacyjnych resortu oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony Normy Obronne i podręczniki normalizacji obronnej ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji. Decyzja obowiązuję do 18 marca, jednocześnie moc straciła obowiązująca w tym zakresie decyzja Nr 117/MON z 29 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 145).

O tym jak obszerna i ważna jest to dziedzina niechaj świadczy łączna liczba Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej. Jest ich bowiem aż 937.

Podsumowanie

Podpisane 16 i 18 marca obwieszczenie i decyzja wprowadzają zmiany w zakresie akredytacji, certyfikacji oraz norm i podręczników normalizacyjnych. Wprowadzone przez resort obrony narodowej uregulowania są istotne zarówno dla państwowych jak i komercyjnych podmiotów działających na rynku obronnym. Warto zapoznać się szczegółowo z oboma dokumentami ponieważ informacje w nich zawarte wpływają zarówno na proces produkcji jak i eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Reklama

Komentarze (9)

 1. Pp

  Sami jesteście dowcip nic nie wiecie a papier wszystko przyjmie.

 2. podatnik

  tyle testujących a towaru do testowania nie ma :) wszystko nowe z półki z USA

 3. gnago

  Słuszna racja, tylko że zostaną wykorzystane przez V kolumnę do dalszego rozwlekania procedur zakupów , wprowadzenia do uzbrojenia etc.

 4. Saper z Kazunia

  Jednostki saperów rozwiązane Zardzewiala wstega oto nasz obraz A tutaj proszę Ale DOWCIP To co oni tam robią? Hahahaha

 5. Medicos

  Szpitale wojskowe ZANIEDBANE ale pseudo kadra ma sie dobrze za tymi biurkami

 6. Proste

  Bzdurne certyfikaty i jednostki certyfikujące - do likwidacji. Rakiety zamiast papierów!

  1. nie takie proste

   Chyba nic nie wiesz o badaniu produktów. Sprzęt czy wyposażenie wojskowe muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Smartfon na komunię jest zupełnie inny niż sprzęt łączności przewidziany na wojnę. Buty z hipermarketu mogą rozleźć się po dwóch dniach. Jeżeli to samo spotka buty żołnierza, ten zostanie pozbawiony możliwości bojowych. Mundury nie mogą palić się jak pochodnia itd. Ocena na oko i ignorowanie procedur szybko prowadzi do katastrofy. Piękny i nowoczesny brytyjski niszczyciel Sheffield został trafiony solidną rakietą (wojna o Falklandy). Dzieła zniszczenia dokonał pożar, bo nie zadbano o ognioodporne przepusty na kilometry przewodów i inne takie formalne wymagania. Co do wspomnianych rakiet: Chciałbyś, aby Polska produkowała rakiety, które wybuchają w jednostce wojskowej, bo gdzieś w pobliżu uderzył piorun? Te ośrodki certyfikujące są potrzebne. Oby tylko miały co badać. Jeszcze jedna sprawa. Jak rozwijać eksport produktów wojskowych, jeżeli te nie będą miały odpowiednich "papierów"?

 7. Ustawiator

  Malowane orzeszki certfikowane 3 razy Dlaczego? A bałagan kompetencyjny to gdzie?

 8. Leopardzik

  43 laboratoria i 11 Ośrodków wypoczynkowych POTĘGA INSPEKTORATU UZBROJENIA i WSPARCIA Nic dziwnego ze NIC nam niw wychodzi No bo Krab i Spike to nie zasluga tych panów

 9. znormalizowany

  Cieszy ilość wymienionych ośrodków. Jeszcze bardziej będę się cieszył, gdy usłyszę, że są zapracowani "po uszy" przy badaniu sprzętu dla wojska i że ten sprzęt kupuje nasz MON. Nie od razu jednak Kraków zbudowano, więc należy cieszyć się z każdej cegiełki. W tym przypadku to całkiem spora i zaawansowana technicznie cegła.

Reklama