Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Szef BBN: system ochrony cyberprzestrzeni wymaga skoordynowania z pozostałymi elementami systemu bezpieczeństwa [SCF2019]

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni to jedno z najczęściej omawianych  wyzwań XXI wieku. Dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, szybki rozwój technologii teleinformatycznych zmuszają nas do zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt bezpieczeństwa narodowego — powiedział podczas Strategic Cyber Forum Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

Konieczność dalszego budowania zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa w cyberprzestrzeni dostrzega Prezydent RP

- Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

W rekomendacjach do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego podkreślono, że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni stało się jednym z podstawowych celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

- Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Cyberprzestrzeń umożliwia podejmowanie asymetrycznych działań przez podmioty, których celem jest zamierzona działalność szkodliwa dla interesów Polski

- Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodoweg
Reklama

Komentarze

    Reklama