Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Szatkowski otwiera CWIX. "Współdziałanie systemów informatycznych"

Fot. NATO
Fot. NATO

Podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski otworzył w siedzibie JFTC (Joint Force Training Centre) specjalną sesję ćwiczenia CWIX 2017 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration), w której udział wzięli przedstawiciele Rady Północnoatlantyckiej pod przewodnictwem Zastępcy Sekretarza Generalnego NATO Rose Gottemoeller.

Podczas sesji obecni byli także przedstawiciele Komitetu Wojskowego NATO pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO Generała Broni Steven Shepro oraz Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji Generał Denis Mercier. Strona polska reprezentowana była również przez I Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Michała Sikorę.

Jak informuje MON, ćwiczenie CWIX odbywa się w siedzibie JFTC w Bydgoszczy w dniach 12 - 29 czerwca 2017 r. i jest dorocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji ukierunkowanym na zapewnianie interoperacyjności w ramach sfederowanego środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych technologii teleinformatycznych. Siły Zbrojne RP biorą aktywny udział w tym ćwiczeniu od 2001 r., natomiast po raz siódmy z rzędu Polska wykonuje zadania państwa gospodarza.

Wiceminister Tomasz Szatkowski w swoim wprowadzającym wystąpieniu podkreślił m.in. wagę ćwiczenia CWIX, które pozwala sprawdzać nowe technologie i testować ich wrażliwość na działania adwersarzy, włączając w to działania cybernetyczne, mające kluczowe znaczenie gwarantujące efektywność sprawowanie dowództw.

W 2017 r. w ćwiczeniu uczestniczy ponad 1000 osób z 25 państw oraz 8 organizacji należących do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Reklama

Komentarze

    Reklama