Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

„Strzelec” i szkolenia dla klas wojskowych

Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

30 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu podpisano trzecią partnerską umowę proobroną. Sprawdzamy jakie działania będą objęte współpracą organizacji społeczno-wychowawczej i resortu obrony narodowej.

Dyrektor Biura ds Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Generał Artur Dębczak podpisał w imieniu Ministra Obrony Narodowej trzecią partnerską umowę proobronną. Tym razem porozumienie zawarto ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą. Podczas tego samego spotkania wręczono uczniom certyfikaty ukończenia III edycji w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. „Strzelec” na mocy zawartego porozumienia w przyszłości będzie również prowadził szkolenia w klasach wojskowych. Związek Strzelecki reprezentowała prezes organizacji społeczno-wychowawczej  Barbara Fyda.  

Co zapisano w umowie?

Jak informuje ppłk Waldemar Krzyżanowski na mocy umowy Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się do umożliwienia członkom Związku nieodpłatnego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności obronnych, służących do budowania potencjału organizacji niezbędnego do realizacji postanowień umowy, nieodpłatne użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, nieodpłatną pomoc logistyczną i organizacyjną, udostępnianie sprzętu wojskowego i powszechnego użytku, środków transportowych, a także udział żołnierzy w inicjatywach Związku.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Z kolei Związek zobowiązuje się między innymi do wspierania realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, wynikających z planu nauczania uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych i CYBER.MIL. z klasą, łącznie w liczbie minimum 200 godzin lekcyjnych w skali roku, wyznaczania instruktorów do prowadzenia zajęć posiadających wiedzę i umiejętności, niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i warunków bezpieczeństwa zajęć.

Umowa została zawarta na pięć lat, a „Strzelec” dołącza do dwóch innych organizacji, z którymi MON nawiązał podobną współpracę. Przypomnijmy, że są to: Fundacja „Combat Alert” oraz Jednostka Strzelecka 4051 z Włocławka.

Generał Dębczak symbolicznie wręcz również certyfikaty ukończenia III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

 

Pułkownik Krzyżanowski zaznacza w rozmowie z Defence24, że w całej Polsce w szkołach prowadzących klasy wojskowe przekazanych zostanie 3,5 tysiąca certyfikatów, które trafią do tegorocznych absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Przypomnijmy, że Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe działa od 2017 roku, a aktualnie prowadzony jest nabór do V edycji, która startuje z początkiem kolejnego roku szkolnego. Kadeci szkolą się się przez trzy semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych. Program zakłada, że absolwenci zrealizują łącznie 185 godzin lekcyjnych. Absolwenci programu mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na akademie wojskowe oraz odbyć skrócone szkolenie przygotowawcze i zostać żołnierzami. Skrócona do 12 dni służba przygotowawcza to rozwiązanie przygotowane specjalnie dla absolwentów klas wojskowych.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Organizacja Społeczno-Wychowawcza Związek Strzelecki „Strzelec” to jedna z najstarszych
i najliczniejszych organizacji proobronnych, z którymi współpracuje resort obrony narodowej. Zrzesza ona kilkadziesiąt tysięcy osób w jednostkach rozlokowanych na terenie całego kraju.
W jej szeregach działają zarówno młodzież, jak też byli żołnierze Wojska Polskiego, dzięki czemu poziom wyszkolenia jej członków jest naprawdę wysoki.

Reklama

Komentarze

    Reklama