Reklama

Siły zbrojne

Dotacje i szkolenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Fot. Piotr Łysakowski, źródło: Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem RP
Fot. Piotr Łysakowski, źródło: Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem RP

Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” wspiera Oddziały Przygotowania Wojskowego udzielając dotacji oraz zapewniając wsparcie szkoleniowe. W jaki sposób w tym roku realizowana jest pomoc dla szkół i nauczycieli?

Szkoły, które uruchomiły Oddziały Przygotowania Wojskowego mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony resortu obrony narodowej i biura kierowanego przez gen. bryg. Artura Dębczaka. Jedną z form wsparcia są dotacje celowe, inną zaś szkolenia dla nauczycieli.

Ogółem na 2021 roku zaplanowano przekazanie dotacji celowych o wartości niemal 7,5 miliona złotych i podpisanie 103 umów – informuje nas ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. Oficer jako przykład przedstawia umowę zawartą 24 marca, której beneficjentami są powiat ciechanowski i Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Na podstawie tej umowy przyznano dotację w wysokości niemal 83,7 tysięcy złotych, co stanowi 80 proc. kwoty, która zostanie wykorzystana na zakup elementów umundurowania (m.in. ubiór ucznia, t-shirty, plecaki, rękawiczki, bluzy i berety) oraz wyposażenia (m.in. karabinki ćwiczebne, sprzęt łączności, sprzęt pierwszej pomocy oraz wyposażenie taktyczne i środki ochrony osobistej). 

Inną formą wsparcia skierowaną do nauczycieli są kursy i szkolenia. Przykładem tego rodzaju aktywności są m.in. kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Taki właśnie kurs, jeśli sytuacja epidemiczna nna to pozwoli zostanie zorganizowany dla nauczycieli klas wojskowych w kwietniu w Ustce (12-23.04.2021). Kurs ma na celu przygotowanie nauczycieli klas wojskowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.  Osoby zainteresowane udziałem w tym kursie zgłoszenia mogą nadsyłać on-line do 31 marca za pośrednictwem specjalnego formularza.

Reklama

Komentarze

    Reklama