Autor

Leon Komornicki

gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP