Reklama

Legislacja

Specjalny tryb zamówień na szczyt NATO. Przyjęto ustawę

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Zamówienia związane z organizacją szczytu NATO w Warszawie - na dostawy, usługi i roboty budowalne - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów - przewiduje projekt specustawy, przyjęty we wtorek przez rząd. 

Szczyt NATO odbędzie się 8 i 9 lipca. "Oznacza to, że do Polski przyjadą szefowie państw i rządów 28 krajów członkowskich organizacji, członkowie delegacji państwowych oraz akredytowani dziennikarze" - zwraca uwagę CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Aby zapewnić sprawne przygotowanie tego przedsięwzięcia i bezpieczeństwo jego uczestnikom, opracowano specjalną ustawę, która wyłącza udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją Szczytu NATO w Warszawie spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień publicznych. Chodzi o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane" - napisano w komunikacie.

CIR przypomina, że zasada jawności w Prawie zamówień publicznych pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową uczestnikom postępowania i innym osobom. "Ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest Szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z jego organizacją mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i państw biorących w nim udział. Dlatego do przygotowania tego przedsięwzięcia nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych" - argumentuje rząd.

Przygotowany przez MON projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r. zakłada, że zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, "jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa".

Jak zapisano w projekcie, udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający będzie musiał przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po drugie, jak napisano, zamawiający, "prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia". Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

Jak założono, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 r.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów – MSWiA (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii we wrześniu 2014 r.

PAP - mini

Reklama

Komentarze (1)

  1. Tomasz

    Ja proponuje wszystkie zamówienia wyłączyć z prawa zamówień publicznych aby "Aby zapewnić sprawne przygotowanie tego przedsięwzięcia i bezpieczeństwo jego uczestnikom".

Reklama