Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Sobota z Defence24.pl: Wywiad z wiceszefem MON

Fot. Space24.pl.
Fot. Space24.pl.

Sobotni przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Jacek Prusinowski, Super Express, „Polska granica jest zabezpieczona jak nigdy”: Wywiad z wiceministrem resortu obrony narodowej, Marcinem Ociepą. „Przez cały czas działamy w warunkach polowych i te ogrodzenia są stawiane siłami, środkami wojska. Żołnierze, inżynierowie, logistycy, saperzy, mając własne doświadczenie, stawiają to w oparciu o swoje umiejętności. Natomiast docelowo zobaczymy, jaka będzie potrzeba. Dzisiaj ta granica jest tak zabezpieczona jak nigdy. Monitorujemy też odcinek granicy na Bugu. Sytuacja jest bardzo poważna i będziemy robić wszystko, mam tu na myśli wojsko i Straż Graniczną, żeby pilnować wschodniej granicy Rzeczpospolitej, która jednocześnie jest granicą Unii Europejskiej.[...]Państwo sobie radzi, sięgając po kolejne środki. Stan wyjątkowy jest kolejnym środkiem, po który sięgamy, bo dotychczasowe środki są niewystarczające. Po pierwsze, na pewno zwiększyliśmy liczbę żołnierzy na granicy, po drugie, uruchomiliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, które informują mieszkańców tych miejscowości o stanie wyjątkowym, o tym, co się dzieje i na co powinni zwracać uwagę”


Reklama

Komentarze

    Reklama