Siły zbrojne

Zmiany kadrowe w Sztabie Generalnym

Fot. MON/Twitter

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak dokonał zmian kadrowych w Sztabie Generalnym wyznaczając kmdr. A. Godeckiego na szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia (P6), płk. J. Misiaka na zastępcę szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) oraz płk. R. Żurawskiego na zastępcę szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych (P5) – poinformował Sztab Generalny na Twitterze.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, zgodnie z rekomendacją Szefa Sztabu Generalnego WP Rajmunda Andrzejczaka, wyznaczył nowe osoby do kierownictwa Zarządów w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, wyznaczając kmdr. A. Godeckiego na szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia, płk. J. Misiaka na zastępcę szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia oraz płk. R. Żurawskiego na zastępcę szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych.

Komentarze (1)

  1. VIS

    Więcej wodzów niż indian. Patrząc na ilości generałów w WP to mamy kadry dowódcze do wystawienia 150 dywizji.