Reklama

Siły zbrojne

Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej, Twitter

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała brygady Piotra Kriese. Wyznaczył też na wysokie stanowiska oficerów w jednostkach podległych DG RSZ.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Poza wspomnianym generałem Kreise wyznaczono:

  • na dowódcę 20 Brygady Zmechanizowanej pułkownika Tomasza Biedziaka
  • szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownika Marcina Maja
  • na dowódcę 1 Bazy Lotnictwa Transportowego pułkownika pilota Pawła Bigosa
Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej, Twitter

Generał brygady Piotr Kriese oficerskie szlify zdobywał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1987-1991) na kierunku dowódczym. Karierę wojskową rozpoczął w jednostkach garnizonu Trzebiatów, obejmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 1998 roku został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, które ukończył w 2000 roku. Swoją drogę zawodową kontynuował obejmując kolejno stanowisko dowódcy batalionu czołgów, a potem szefa sekcji operacyjnej w 36 Brygadzie Zmechanizowanej.

Reklama

W latach 2004-2007 był szefem sztabu 36 BZ w Trzebiatowie. Od 2008 roku, po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych, był zastępcą dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Następnie objął obowiązki szefa oddziału planowania i koordynacji w Dowództwie Wojsk Lądowych. Od 1 października 2012 roku był komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2015 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Uczestniczył w misji Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku. Dowódca IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego RSM w Afganistanie. 20 marca 2020 roku zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej przyjął obowiązki Dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Czytaj też

Pułkownik Tomasz Biedziak - służbę wojskową rozpoczął w 1989 roku jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu, a po jej ukończeniu w 1993 roku został wyznaczony na stanowisko szefa służby w 17 pułku zmechanizowanym, a później szefa zaopatrzenia w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W latach 2000 – 2002 studiuje w Akademii Obrony Narodowej. Po zakończeniu studiów wraca do 17 WBZ na stanowisko oficera sekcji planowania, a następnie szefa sekcji w sztabie brygady. W 2004 roku bierze udział w II zmianie PKW IRAK na stanowisku zastępcy dowódcy Zgrupowania Bojowego w Karbali. Bierze udział w ostatnim etapie walk o CITY HALL i dzielnicę AL. MUKHAIM. Po raz kolejny wraca do Iraku w 2005 roku jako Szef Wydziału Koordynacji w G-2 MND CS. W 2006 roku zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 1 bpzmot w 17 WBZ. W 2007 roku bierze udział w I zmianie PKW Afganistan jako zastępca dowódcy Polskiej Grupy bojowej. Po powrocie z misji formuje i dowodzi międzynarodowym batalionem Grupy Bojowej UE.

W 2009 roku zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 bpzmot w 17 WBZ w Międzyrzeczu. W 2011 roku po raz kolejny wyjeżdża do Afganistanu jako dowódca Zgrupowania Bojowego BRAVO. Jego podwładni operują z czterech baz na południu prowincji GHAZNI. Po powrocie od stycznia 2012 roku wyznaczony zostaje na stanowisko Szefa Szkolenia 10BKPanc. w Świętoszowie. Na przełomie lat 2013/2014 po raz ostatni wyjeżdża do Afganistanu jako Zastępca Dowódcy Polskiego Kontyngent Wojskowego. W 2015 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno – Strategiczny. Od września 2017 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Operacyjnych 16DZ. Zainteresowania to historia wojskowości, literatura faktu. Jego pasją jest wędkarstwo.

Czytaj też

Płk pil. mgr inż. Paweł Bigos w latach 1988-1992 kontynuował naukę w Liceum Lotniczym w Dęblinie. Służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP rozpoczął w 1992 roku, zostając słuchaczem Wyższej Oficerskiej  Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1996 roku, jako absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych został promowany na stopień podporucznika i uzyskał tytuł pilota wojskowego klasy 3. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 3. eskadrze lotniczej we Wrocławiu, gdzie został wyznaczony na stanowisko: pilot klucza a później starszy pilot. W latach 1999 – 2005 w 3. eskadrze lotnictwa transportowo-łącznikowego we Wrocławiu pełnił kolejno funkcje: dowódca załogi i starszy pilot-instruktor. Od 2005 roku pełnił służbę w 36. specjalnym pułku lotnictwa transportowego na stanowiskach: starszy pilot, oficer sekcji, dowódca klucza oraz dowódca zespołu M-28.

W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko specjalista - instruktor-pilot w Dowództwie Sił Powietrznych w Oddziale Lotnictwa Taktycznego w Warszawie. Następnie pełnił służbę jako: specjalista i starszy specjalista w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Oddziale Lotnictwa Szkolnego w Warszawie. W latach 2015-2017 służył w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego na stanowisku: dowódca eskadry. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko: szef wydziału szkolenia lotniczego - instruktor - pilot w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Od 30 października 2017 roku był dowódcą 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach. Płk Paweł Bigos posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego w lotnictwie transportowym, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego III klasy na samolotach M-28B/PT GC. Jego życiowy nalot wynosi pond 3000 godzin.

Reklama

Komentarze

    Reklama