Reklama

Siły zbrojne

Zmarł generał broni Edward Pietrzyk

www.gover.pl
www.gover.pl

Generał broni Edward Pietrzyk był dowódcą Wojsk Lądowych w czasach ich transformacji po wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wcześniej był współtwórcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Edward Pietrzyk był absolwentem Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wojskowej Akademii Artylerii ZSRR oraz Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. W latach 1997-1998 odbył studia podyplomowe na Narodowym Uniwersytecie Obrony Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

Pierwsze stanowisko objął jako dowódca plutonu w 2 Pomorskiej Brygadzie Artylerii w Choszcznie. Następnie objął posadę starszego oficera w Oddziale Operacyjno-Rozpoznawczym Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON po czym był starszym oficerem operacyjnym w Dowództwie 2 Pomorskiej Brygady Artylerii. Następnie był kolejno doradcą szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON oraz szefem Sztabu 23 Brygady Artylerii Armat w Zgorzelcu. W 1990 roku został został zastępcą dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, a w 1991 roku rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP w 1993 roku uzyskując pierwszy stopień generalski. W 1998 roku, już jako generał dywizji, objął stanowisko pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. utworzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, a w 1999 roku, po wejściu Polski do NATO został zastępcą dowódcy tego związku operacyjnego.

W latach 2000–2006 był dowódcą Wojsk Lądowych i w tym czasie brał udział w przygotowaniu nowej doktryny obronnej Rzeczpospolitej i reorganizacji SZ RP. W 2001 roku otrzymał awans na generała broni. Następnie w latach 2007-2008 był ambasadorem nadzwyczajnym w Republice Iraku, gdzie został poważnie ranny w zamachu bombowym na terenie Bagdadu. Po wyleczeniu się z ran otrzymał stanowisko ambasadora w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, które to stanowisko pełnił w latach 2010-2013.

Pogrzeb odbędzie się w przyszłym tygodniu na warszawskich Powązkach.

Reklama

Komentarze

    Reklama