Siły zbrojne

Żandarmeria Wojskowa będzie nadzorowała SUFO

Fot. zw.wp.mil.pl.
Fot. zw.wp.mil.pl.

W 2020 roku będą kontynuowane prace nad nowelizacją ustawy o ochronie osób i mienia. Chodzi zmianę zasad nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO).

Nadzór nad tego typu formacjami sprawuje na terenie kraju Komendant Główny Policji. Istnieją od tego dwa wyjątki: na obszarach portów lotniczych nadzór sprawuje komendant główny Straży Granicznej, a na terenach obiektów wojskowych – minister Obrony Narodowej. Tymczasem planowana nowelizacja ma przekazać nadzór nad terenami podlegającymi ministrowi obrony komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej. Jak powiedziała Jolanta Wasiluk, dyrektor biura prawnego MON: „Żandarmeria Wojskowa posiada odpowiednie siły i środki do wykonywania odpowiedniego nadzoru. Obecnie może wykonywać tylko czynności kontrolne. Zakres ten jest dużo niższy niż w przypadku Policji czy Straży Granicznej.” Jak dodała istnieje potrzeba poszerzenia możliwości działania Żandarmerii Wojskowej „bo nawet w przypadku zwykłych kontroli pojawiały się przypadki naruszania przepisów” Wymieniła tu m.in. uchybienia pracowników SUFO jeśli chodzi o przedwczesne opuszczanie miejsca, braki w wyposażeniu i problemy z alkoholem.

Komentarze