Siły zbrojne

Wojskowe radiostacje do przeglądu

Cyfrowa radiostacja Rohde & SchwarzXT 452 U8, za jej pomocą prowadzona jest łączność z Su-22 i MiG-29 / Fot. CSŁiI
Cyfrowa radiostacja Rohde & SchwarzXT 452 U8, za jej pomocą prowadzona jest łączność z Su-22 i MiG-29 / Fot. CSŁiI

1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu rozpoczęła poszukiwania podmiotu, który dokonałaby przeglądów i pogwarancyjnych napraw radiostacji produkcji Rohde & Schwarz, służących do komunikacji w sieciach dowodzenia i kierowaniu ruchem lotniczym. Wykonawca ten ma być znaleziony jak najszybciej, tak aby została utrzymana ciągłość funkcjonowania tych urządzeń.

Ogłoszenie opublikowano 23 grudnia br. Chodzi o pogwarancyjne naprawy awaryjne i przeglądy radiostacji firmy Rohde & Schwarz M3SR serii 4100, XT-452, XK-2900, XK-2500, odbiorników ET-458 i pokrewnych a także systemów antenowych do nich. Prace nad nimi mają być prowadzone w latach 2021-2023 (całość prac ma zająć dokładnie 30 miesięcy), przy czym te w latach 2022-23 będą miały miejsce pod warunkiem, że na te lata zostaną przyznane odpowiednie środki finansowe. 

Termin składania wniosków do postępowania upływa 14 stycznia 2021 roku, a cała procedura ma charakter przyspieszony co argumentuje się potrzebą zapewnienia ciągłości pracy radiostacji w sieciach dowodzenia i kierowania ruchem lotniczym.

Jak informuje zamawiający: „Aktualna sytuacja geopolityczna oraz potrzeba zabezpieczenia funkcjonowania systemu dowodzenia i kontroli ruchu lotniczego jako jednego z elementów istotnych dla systemu obrony państwa powoduje, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i zastosowanie możliwości skrócenia terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”

Reklama
Reklama

Radiostacje M3SR serii 4100, XT-452, XK-2900, XK-2500, odbiorniki ET- 458 i pokrewne służą do celów ściśle militarnych, są podstawowym środkiem łączności wykorzystywanym w relacjach ziemia – powietrze w systemie łączności lotnisk wojskowych SZ RP jak i systemie komunikacji głosowej VCS. Są to urządzenia niezbędne do zapewnienia kierowania i dowodzenia lotnictwem. Przeprowadzenie postępowania jest niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy i wymiany korespondencji w sieciach radiowych systemu dowodzenia obroną powietrzną kraju oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w kierowaniu ruchem lotniczym.

W czasie rozpatrywania ofert brane będą pod uwagę” cena (70 pkt procentowych oceny) i okres gwarancji (30 pkt. proc.).

Komentarze