Siły zbrojne

Wojsko kupuje naboje ćwiczebne do granatników automatycznych 40 mm

Fot. MON
Fot. MON

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił zamówienie na dostawę nabojów ćwiczebnych przeznaczonych do prowadzenia ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem granatników automatycznych kalibru 40 mm pozostających na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Zamówienie, realizowane w ramach procedury ograniczonej, podzielone jest na dwie części. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa 40x53 mm naboi ćwiczebnych z pociskiem BALL-TP w latach 2018-2021, z dostawą w terminie ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy, w liczbie 2000 sztuk w roku bieżącym, 6000 w roku 2019 i po 8000 sztuk w latach 2020-2021.

Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa 40x53 mm naboi ćwiczebnych ze smugaczem z pociskiem BALL-TP-T w latach 2018-2021, w liczbie 1000 sztuk w roku bieżącym, 6000 w roku 2019 i po 7000 sztuk w latach 2020-2021.

W obu przypadkach termin realizacji zamówienia wyznaczono na 30 października 2021 r. Przewidywana liczba wykonawców została ograniczona do 10, zamawiający - w celu dokonania wyboru dziesięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, będzie przyznawał punkty za udokumentowane wcześniejsze dostawy w ilościach większych niż wymagane obecnie.

Jako kryterium udzielenia zamówienia wskazano ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z uwzględnieniem następujących kryteriów: cena (waga 75), gwarancja (waga 25).

Dostawy w przypadku obu części zamówienia realizowane będą na rzecz 1. Regionalnej Bazy Logistycznej Wałcz, 3. Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków oraz 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Nowogród Bobrzański.

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części. Szczegółowe warunki związane z wymaganymi wadiami podane są w ogłoszeniu Inspektoratu Uzbrojenia. W ogłoszeniu podano również szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić potencjalni oferenci, związane z ich sytuacją podmiotową, uprawnieniami oraz sytuacją finansową.

Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.