Siły zbrojne

Wojsko kupuje mosty szturmowe dla Leopardów

Most Daglezja na podwoziu kołowym. Fot. http://www.10bkpanc.wp.mil.pl
Most Daglezja na podwoziu kołowym. Fot. http://www.10bkpanc.wp.mil.pl

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu postępowania w celu wykonania pracy rozwojowej, której efektem ma być m.in. wyprodukowanie partii próbnej mostów samobieżnych Daglezja na podwoziu gąsienicowym. Pojazdy rodziny Daglezja to jedyne w Wojsku Polskim systemy tej klasy, z których mogą korzystać czołgi Leopard 2A5 oraz przyszłe w wersji 2A4PL.

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Uzbrojenia przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy rozwojowej, obejmującej m.in. dostarczenie partii próbnej mostów Daglezja na podwoziu gąsienicowym. Zaznaczono, że projekt ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji pozostającej własnością Skarbu Państwa.

W ramach pracy rozwojowej przewiduje się również przeprowadzenie badań oraz przygotowanie dokumentacji do produkcji seryjnej. Procedura ma charakter ograniczony. Jednym z kryteriów dotyczących kwalifikacji technicznych jest wykonanie w ciągu 5 lat do chwili upłynięcia terminu składania wniosków (lub w czasie prowadzenia działalności, jeżeli okres jest krótszy) co najmniej jednej pracy rozwojowej lub wdrożeniowej z obszaru towarzyszących mostów wojskowych.

Wnioski o dopuszczenie do składania ofert będą przyjmowane do 3 sierpnia 2015 roku. Propozycje będą oceniane pod kątem najniższej ceny (waga 90) i czasu wykonania zamówienia (waga 10).

Poprzednie postępowanie w części dotyczącej dostawy mostów szturmowych MG-20 Daglezja-G zostało anulowane w lutym 2015 roku. Przewidywano realizację prac wdrożeniowych, w tym budowę dwóch egzemplarzy mostów. Zdecydowano jednocześnie o pozyskaniu partii 10 mostów na podwoziu kołowym, z których 7 miało być dostarczonych w 2015 roku, a trzy w 2016 roku.

Mosty towarzyszące Daglezja-G są osadzone na zmodyfikowanym podwoziu czołgu T-72, wydłużonym o jedno koło. Mogą być wykorzystywane przez pojazdy gąsienicowe wywierające obciążenie klasy MLC70 (masa do 63,5 tony) oraz kołowe do klasy MLC 110. Pojazdy mają umożliwić pokonywanie przeszkód terenowych o szerokości do 20 m. Partia próbna ma się składać z dwóch egzemplarzy mostów, przy czym do budowy jednego z nich ma zostać wykorzystany prototyp. 

Obecnie mosty towarzyszące rodziny Daglezja są jedynymi systemami tej klasy w Wojsku Polskim, z których mogą korzystać czołgi Leopard 2A5 bądź przyszłe Leopard 2A4PL. W zakresie pojazdów na podwoziu gąsienicowym powstał do chwili obecnej jedynie prototyp MG-20 Daglezja-G.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.