Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupuje lonty detonujące

Fot. st. chor. sztab. A.Roik/CCDORSZ
Fot. st. chor. sztab. A.Roik/CCDORSZ

Inspektorat Uzbrojenia w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu zamierza kupić nieokreśloną liczbę lontów detonujących typu 12. Tego rodzaju sprzęt jest między innymi elementem pośredniczącym w detonacji ładunków wybuchowych, stosowanych przy wykonywaniu zniszczeń w ramach wsparcia inżynieryjnego, ale też przy pojawieniu się ewentualnego zatoru lodowego.

Jak czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Inspektorat Uzbrojenia poszukuje lontów detonujących typ 12. Ich liczba, jaka ma zostać zamówiona, nie jest jawna i IU przekaże taką informację dopiero w Specyfikacji Warunków Zamówienia podmiotom spełniającym wymagania udziału w postępowaniu i zaproszonym do udziału w nim.

Zamawiany przez IU lont detonacyjny posłuży do prac minersko-zaporowych podczas realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego oraz podczas działań kryzysowych. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in. likwidowanie zatorów lodowych czy kier na rzekach za pomocą ładunków wybuchowych.

Ostateczny termin wykonania zamówienia został określony na 29.10.2022. Dostawa ma zostać wykonana do następujących regionalnych baz logistycznych: pierwszej w Wałczu i czwartej we Wrocławiu.

Tradycyjnie przy tego typu postępowaniach, IU wymaga, aby potencjalni wykonawcy posiadali aktualną koncesję z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji materiałów wybuchowych bądź materiałów o przeznaczeniu wojskowym, oraz, żeby również wykazali, że przez ostatnie 5 lat w sposób należyty przeprowadzali dostawy lontu detonującego lub innego środka inicjującego o wartości minimum 50 tysięcy złotych.

Termin składania ofert upływa dnia 3 sierpnia 2021 roku o godzinie 13:00. Zostaną wybrane te oferty, które będą najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym. Inspektorat Uzbrojenia zaznaczył, że mogą istnieć dodatkowe kryteria, które zostaną przekazane do wiadomości wykonawcom w momencie otrzymania zaproszenia do składania ofert.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama