Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi sprzęt do obsługi Leopardów 2A5

Fot. st. szer. Paweł Bednarczyk
Fot. st. szer. Paweł Bednarczyk

2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu do obsługiwania czołgów podstawowych Leopard 2A5.

Postępowanie prowadzone jest od końca stycznia, w formie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy one dostawy materiałów do obsługi czołgów podstawowych Leopard 2A5 będących na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i jest podzielone na dwa zadania (z dodatkowymi opcjami).

Czytaj też: Szczeciński Topaz do modyfikacji

Pierwsze zadanie dotyczy dostaw 7 kompletów (oraz kolejnych 7 w ramach opcji) zestawów obsługowych F3 dla podwozia Leopard 2A5, a drugie zadanie dotyczy 18 kompletów zestawów obsługowych F3 (oraz kolejnych 18 w ramach opcji) dla wieży (uzbrojenia) Leoparda 2A5. Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie lub dowolnie wybraną część.

Termin składania ofert we wspomnianym przetargu upływa 15 lutego 2021 roku do godziny 9:00, kiedy to ma nastąpić ich otwarcie i ocena, a następnie wybór wykonawcy. Do oceny ofert złożonych w obu zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 90) i termin wykonania zamówienia (waga 10). Wymagany dla wykonawcy termin realizacji zamówienia to 29 października 2021 roku. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ewentualnych negocjacji z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.

Zgodnie z założeniami systemu wsparcia eksploatacji czołgów Leopard 2A5 obsługi na poziomie do F3/F4 mogą być realizowane w jednostkach, natomiast na wyższym poziomie są realizowane w odpowiednich zakładach. Ze strony przemysłu w Polsce za wsparcie eksploatacji Leopardów 2A5 z obsługami do poziomu F6, a także remontami i modyfikacjami oraz ewentualnymi modernizacjami odpowiadają Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania należące do PGZ. Spółka dysponuje w tym celu kompleksową bazą skupioną w Centrum Serwisowo-Logistycznym czołgów Leopard 2A5. Prowadzi również szkolenia, obejmujące także przygotowanie żołnierzy do wykonywania obsług do poziomu F3/F4, realizowanych następnie w jednostkach. Projektuje i produkuje specjalistyczne wyposażenie (przyrządy, narzędzia, formy, stendy, etc.) niezbędne do obsługi Leopardów.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama