Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi polskie noktowizory

Fot. PCO
Fot. PCO

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zakończeniu negocjacji warunków umowy o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu na dostawy noktowizorów strzeleckich PCS-5M i lornetek noktowizyjnych NPL-1M.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu i dotyczy pozyskania 105 kompletów noktowizorów strzeleckich PCS-5M (z czego 60 w 2021 i 45 w 2022) i 160 kompletów lornetek noktowizyjnych NPL-1M (z czego 70 w 2021 i 90 w 2022) bez dodatkowych opcji. Zakończone właśnie negocjacje prowadzone były ze spółką PCO S.A., która jest jedynym producentem i dostawcą obu typów wymienionych wyżej systemów noktowizyjnych, a także jedynym prawnym właścicielem dokumentacji technicznej. Wszystkie dotychczasowe dostawy tych systemów były dotąd również realizowane wyłącznie przez tę spółkę.

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosiła ok. 12,951 mln zł netto, jednak całkowita końcowa wartość zamówienia wynegocjowana z wykonawcą wyniosła ok. 12,664 mln zł.  O zakończeniu negocjacji warunków umowy IU poinformował w ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE. W dalszej kolejności, po upłynięciu wymaganego prawem terminu, spodziewane jest podpisanie kontraktu.

image
Reklama

Jak czytamy w Dzienniku Urzędowym UE, obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się tysiące egzemplarzy obu tych systemów noktowizyjnych. Dodatkowo zgromadzone zostały już do nich stosowne zapasy zarówno technicznych środków materiałowych na bieżące wsparcie eksploatacji (są one sukcesywnie odnawiane), jak i również zestawy obsługowo-naprawcze przeznaczone na wykonywanie napraw w czasie wojny. Przyczyny te były podstawą wznowienia dostaw urządzeń tego samego typu od dotychczasowego dostawcy.

Reklama

Komentarze

    Reklama