Reklama

Siły zbrojne

Wojsko inwestuje w Mirosławcu. Jest kluczowa umowa

Autor. B-Act

B-Act S.A. zajmie się nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi wielofunkcyjnego portu lotniczego wraz ze strażnicą wojskowej straży pożarnej w Mirosławcu. Kontrakt będzie realizowała spółka Warbud. W ramach inwestycji powstanie obiekt kubaturowy na o powierzchni całkowitej blisko 4730 m2., a wartość projektu to 84,5 mln PLN.

Reklama
Przed nami bardzo ciekawy projekt, przy którym będziemy mogli dołożyć cegiełkę w budowę systemu obronności naszego kraju. B-Act Quantum Vintage zajmie się nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi wielofunkcyjnego portu lotniczego wraz ze strażnicą wojskowej straży pożarnej w Mirosławcu
Adam Białachowski prezes zarządu B-Act S.A

Spółka B-Act Quantum Vintage w ramach projektu - jak podała w komunikacie - będzie odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę postępu prac budowlanych na terenie bazy wojskowej. Celem końcowym jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla jednej z najnowocześniejszych jednostek w Polsce, gdzie docelowo będzie służyć 1500 żołnierzy.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Czytaj też

Wywodząca się z Bydgoszczy spółka B- Act jest inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Doradza przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych. Spółka rozważa debiut na rynku NewConnect w 2024 r.

12.Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu rozpoczęła swoją działalność oficjalnie z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostkę rozpoczęto formować jednak już w 2015 roku. Baza formowana była na bazie 12. Komendy Lotniska oraz Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego które to jednostki rozformowano. Baza jest jednostką, gdzie bazują eskadry bezzałogowych statków powietrznych.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

  1. Ma_XX

    wreszcie - żal było patrzeć na to lotnisko i jego infrastrukturę

Reklama