Reklama

Siły zbrojne

Wojsko chce naprawić Hibneryty

Fot. st. szer. Łukasz Kermel, 17 WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel, 17 WBZ

3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o trwającym postępowaniu przetargowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej. Dotyczy ono wykonania usługi naprawczej zestawu przeciwlotniczego Hibneryt wraz z modernizacją terenowego pojazdu ciężarowego Star 266.

Jak czytamy dokumentacji przetargowej, jest mowa o poszukiwaniu wykonawców, którzy w zamówieniu podstawowym podejmą się naprawy zestawu adaptacyjnego Hibneryt na podwoziu pojazdu Star 266 z dostosowaniem terenowych pojazdów ciężarowych Star 266 do wersji 266M2 w ilości 7 kompletów.

Przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną zostało określone dodatkowe zadanie, w ramach prawa opcji. Polega ono również na naprawie zestawu Hibneryt, z dostosowaniem Starów 266 do wersji Star 266M2, tym razem w ilości do 5 kompletów. Zamawiający poinformuje o takim fakcie w formie pisemnej w terminie do 09.08.2021 r.

Jak dalej czytamy, wykonawca byłby zobowiązany do udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia przekazania zestawów. Dłuższy okres gwarancyjny jest punktowany na korzyść wykonawcy naprawy.

Zlecający zezwala na wybór podwykonawców, niemniej na nich ciąży obowiązek poinformowania o takim zamiarze. Przewiduje się, że będzie ich trzech, jeżeli zaś zainteresowanych do udziału w postępowaniu będzie więcej, to zlecający utworzy listę rankingową wyboru najlepszych wykonawców.

Termin składania ofert w przetargu na naprawę zestawów upływa 25 maja br. o godzinie 9:00. Zlecający usługę określił dwa kryteria wyboru najlepszego wykonawcy naprawy. Pierwszym z nich jest kryterium w postaci ceny (waga 60), a następne tyczy się okresu trwania gwarancji (waga 40).

Reklama
Reklama

Czas trwania naprawy został określony w dwóch terminach: dla zamówienia podstawowego wynosi on 18 tygodni od daty zawarcia umowy, natomiast dla zamówienia złożonego w ramach prawa opcji termin wynosi do 10 tygodni, również od momentu zawarcia umowy. W obu wypadkach naprawa musi zostać wykonana nie później niż do 30 listopada bieżącego roku.

Samobieżny zestaw przeciwlotniczy Hibneryt to połączenie ciężarówek Star 266 z 23 milimetrową armatą przeciwlotniczą ZU-23-2. Podczas niespełna czterdziestoletniej historii tego zestawu powstało kilka głównych modyfikacji:  Hibneryt KG, Hibneryt P i Hibneryt 3. Każda z nich różniła się coraz to bardziej wzmocnioną ochroną przeciwpancerną jak zmianą bazowego pojazdu, najpierw był to Star 266M, później najnowszy Star266M2. Nowsze Hibneryty cechują się ponadto wzmocnionym podwoziem, które umożliwia przetrwanie wybuchu miny. Dodatkowo w późniejszych modyfikacjach zestawu znalazła się nowsza wersja armaty ZU-23-2, posiadająca wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych Grom.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama