Siły zbrojne

Wojsko anuluje przetarg na mundury wyjściowe

Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu poinformowała o anulowaniu postępowania na dostawy na umundurowania wyjściowego dla trzech podstawowych rodzajów sił zbrojnych.

Cały przetarg był realizowany w ramach procedury otwartej i podzielony na trzy części (z dodatkową opcją), które dotyczą: kurtki wyjściowej Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennych oraz mundurów wyjściowych Wojsk Lądowych.

W ramach pierwszego części planowane było pozyskanie łącznie 1 000 sztuk kurtek wyjściowych Wojsk Lądowych (oraz dodatkowo kolejnych 500 sztuk w ramach prawa opcji. W ramach drugiej części planowane było pozyskanie łącznie 600 sztuk kurtek wyjściowych Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. W ramach trzeciej części z kolei planowane było pozyskanie łącznie 600 kompletów mundurów wyjściowych Wojsk Lądowych.

Termin składania ofert upłynął w październiku br., po czym nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich zadaniach posłużyły następujące kryteria: cena (waga 60) i gwarancja (waga 40). Dodatkowo potencjalnym wykonawca był zobowiązany się dostarczyć wyroby objęte zamówieniem w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.11.2020. Ostatecznie jednak zamawiający nie udzielić zamówienia żadnej w trzech jego części z powodu przerwania procedury.

Komentarze