Reklama

Siły zbrojne

Wiemy, kto dostarczy części do spadochronów

Fot. Robert Sullivan, Public Domain
Fot. Robert Sullivan, Public Domain

Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej poinformował o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym według procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Dostarczone mają być techniczne środki materiałowe do sprzętu spadochronowo-desantowego i sprzętu spadochronowego.

Przypomnijmy, Wydział Techniki Lotniczej 3. RBLog poszukiwał technicznych środków materiałowych tj. różnego rodzaju elementów, części zamiennych, uprzęży oraz samych spadochronów i spadochronów desantowych, które miałyby się znaleźć w myśliwcach Sił Zbrojnych RP.

Postępowanie było prowadzone w ramach procedury negocjacyjnej, bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W ostatnich dniach poinformował w ogłoszeniu ex ante o wyborze dostawcy rzeczonych technicznych środków materiałowych.

Wykonawcą ma zostać firma Air-Pol Sp. z o.o. Początkową wartość zamówienia ustalono na 6 925 630,01 zł (bez podatku VAT), natomiast całkowita końcowa wartość wyniosła  6 891 936,00 zł (również bez podatku VAT). Firma już w przeszłości dostarczała wojsku spadochrony, ostatnio były to spadochrony ratowniczo-siedzeniowe S-4, spadochrony szkolno-treningowe L-2 Kadet, plecakowe spadochrony ratownicze SK-94 i spadochrony zapasowe AZ-95M.

Zlecający jako uzasadnienie napisał, że „W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku potencjalnych Wykonawców ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia jest firma Air-Pol Sp. z o.o., ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo. Air-Pol Sp. z o.o. jest jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz jedynym, wyłącznym podmiotem uprawnionym do ich wytwarzania i dystrybucji. Ponadto ww. firma dysponuje również zdolnościami technicznymi, niezbędną wiedzą oraz przeszkolonym personelem do realizacji ww. zamówienia i nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

Kacper Bakuła

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama