Siły zbrojne

Więcej miejsc dla przyszłych podoficerów

Fot. Szkoła Podoficerska SONDA.

Resort obrony narodowej zwiększa limit przyjęć do szkół podoficerskich. Sprawdzamy jak bardzo zwiększono obowiązujące w 2022 roku limity.

3 sierpnia w dzienniku urzędowym ministra obrony narodowej opublikowano decyzję nr 110 korygującą obowiązującą do tej pory decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera. 

Katalog zmian

Decyzja zawiera dwie istotne zmiany. Pierwsza to rozszerzenie dotychczas obowiązującego zestawienia szkół podoficerskich, w których realizowane będzie szkolenie przyszłych podoficerów. Grono szkół podoficerskich zostaje rozszerzone – Szkoła Podoficerska SONDA będzie je realizowała w Zegrzu i w Toruniu. Do tej pory w obowiązującej decyzji wymieniano tylko Zegrze. Ogółem szkolenie prowadzone będzie zatem w Poznaniu – Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, w Dęblinie – Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych, w Ustce – Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej oraz w Zegrzu i w Toruniu – Szkoła Podoficerska SONDA. 

Czytaj też

Druga bardzo istotna dla przyszłych podoficerów zmiana to zwiększenie limitu przyjęć z 377 do 507 miejsc. Zatem w 2022 roku limit przyjęć został zwiększony o 130 miejsc, czyli o ponad jedną trzecią. 

Czytaj też

Dlaczego MON w środku roku zwiększa limity przyjęć do szkół podoficerskich?

Powodów wskazać można kilka – deklaracje rządu i ministra obrony narodowej związane ze zwiększeniem stanu osobowego sił zbrojnych, tworzeniem kolejnych dywizji oraz jednostek wojskowych, pogorszenie sytuacji w sferze bezpieczeństwa – inwazja rosyjska na Ukrainę oraz hybrydowe działania ze strony Białorusi i próby wywołania kryzysu migracyjnego, a także wysoki odsetek podoficerów odchodzących z zawodowej służby wojskowej. Decyzję o zwiększeniu limitów przyjęć do szkół podoficerskich w tym kontekście należy pochwalić. Pozostaje mieć nadzieję, że poziom wyszkolenia przyszłych podoficerów będzie wysoki.

Komentarze