Reklama

Siły zbrojne

WAT z nowym centrum badawczo-dydaktycznym

Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki
Budynek Wojskowego Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki
Autor. Cezary Arcikiewicz WAT

8 listopada oddano do użytku inwestycję, która dobrze przysłuży się wojskowej logistyce. Wojskowa Akademia Techniczna i jej Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania uroczyście otwierają Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki. To kolejny nowoczesny obiekt na terenie uczelni oddany do użytku w ostatnich miesiącach. Z końcem września baza dydaktyczna uczelni i sił zbrojnych wzbogaciła się bowiem o nową siedzibę Katedry Rozpoznania Obrazowego.

Reklama

„Oddajemy do użytku inwestycję, która posłuży do prowadzenia badań naukowych oraz szkolenia z zakresu organizacji i kierowania procesami logistycznymi w Siłach Zbrojnych RP, a także w przedsiębiorstwach cywilnych" – mówił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania podczas otwarcia Wojskowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Logistyki. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Reklama

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT wskazał, żę „nowy obiekt wzbogaca infrastrukturę badawczo-dydaktyczną nie tylko Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania, ale i całej Wojskowej Akademii Technicznej. Dziękuję za trud i wysiłek włożony w prace nad tym wspaniałym nowoczesnym budynkiem. Życzę Panu Dziekanowi i pracownikom Wydziału, żeby oczekiwania pokładane w tę nową inwestycję zostały spełnione".

Czytaj też

Z kolei według dyrektora Instytutu Logistyki WAT dr inż. Marka Kalwasińskego „Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktycznego Logistyki jest odpowiedzią Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na współczesne wyzwania dotyczące kształcenia studentów i słuchaczy w oparciu o nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną wyposażoną w najnowsze technologie. „Idea tej koncepcji polega na prezentowaniu procesów logistycznych, zachodzących w łańcuchu dostaw, jak również identyfikacji pracy nowoczesnego sprzętu i urządzeń logistycznych wraz z ich dostosowaniem do oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych zastosowań automatyzacji procesów logistycznych w Siłach Zbrojnych i przedsiębiorstwach cywilnych".

Reklama

Czytaj też

W nowo powstałym budynku będą się kształcić podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka. Prowadzone tu będą kursy doskonalące dla żołnierzy zawodowych, m. in. w zakresie normalizacji, systemu zapewnienia jakości oraz kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej i NATO, pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym. Realizowane będą również kursy specjalistyczne na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz międzynarodowe, takie jak: „Standardization within NATO" (we współpracy z WCNJiK, NSO), „Combat Readiness Evaluation of Land HQ(s) Units" – CREVAL (we współpracy z NATO School Oberammergau) oraz „LOGFAS Fundamentals and Data Operator course".

W dwukondygnacyjnym budynku Wojskowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Logistyki znajdują się pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz sale wykładowe. Sala konferencyjna (z możliwością podziału na dwie mniejsze) może pomieścić 70 osób. Główną część budynku zajmuje hala główna, w której odwzorowano magazyn wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. W obiekcie znajdują się sale laboratoryjne z zakresu technologii magazynowania i produkcji, technologii RFID, transportowo-spedycyjne, towaroznawstwa i badań opakowań, logistyki ekonomicznej oraz normalizacji, a także dwie pracownie badań operacyjnych. Działają tu również dwa laboratoria logistyki wojskowej z dostępem do sieci teleinformatycznej Resortu Obrony Narodowej „MILNET-Z" oraz specjalistycznego oprogramowania (m.in. ERP, WMS, TMS, Flexim oraz programu do analizy i wizualizacji danych) i wojskowych systemów informatycznych, takich jak Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej, Pakiet Grafiki Operacyjnej czy LOGFAS.

Czytaj też

„Dzięki utworzeniu specjalistycznych pracowni laboratoryjnych badających procesy zachodzące na każdym etapie łańcucha logistycznego z powodzeniem możemy prowadzić działalność badawczą Instytutu Logistyki koncentrującą się wokół zagadnień związanych z teoretycznymi podstawami logistyki w Siłach Zbrojnych RP i gospodarce narodowej, jak również z tworzeniem modeli systemów i procesów logistycznych, badaniem przepływu dóbr fizycznych w systemach logistycznych oraz komplementarnością logistyki w Siłach Zbrojnych i gospodarce narodowej. Dostęp do wojskowych systemów informatycznych i specjalistyczne oprogramowania pozwolą również prowadzić badania przy wykorzystaniu materiałów niejawnych do klauzuli poufne" – podkreśla dr inż. Marek Kalwasiński.

Jak zapewnia dyrektor Instytutu Logistyki, infrastruktura nowego budynku będzie sukcesywnie rozwijana. I tak w ramach dotacji celowej MON na 2023 r., w Laboratorium badań opakowań na potrzeby Sił Zbrojnych RP znajdą się trzy nowe stanowiska, które posłużą do badania opakowań transportowych dla celów certyfikacji do materiałów niebezpiecznych na znak UN zgodnie z międzynarodowymi przepisami, do badań opakowań w procesach logistycznych oraz do projektowania nowych wzorów opakowań. W planach jest również zakup drukarki 3D, która umożliwi projektowanie i badanie nowych opakowań gwarantujących dostateczną ochronę produktu przy niższych kosztach wytwarzania.

Jak informuje nas Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowa WAT oprócz rozwoju posiadanej infrastruktury oraz dalszego wyposażania bazy dydaktycznej i badawczej, w planach Centrum jest również wdrażanie innowacyjnych systemów do zarządzania procesami logistycznymi bazujących na technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Reklama

Komentarze

    Reklama