Reklama

Siły zbrojne

Warszawa z nową infrastrukturą teleinformatyczną

Foto. Pixabay Fragos
Foto. Pixabay Fragos

Kolejna ważna inwestycja związana z budową sieci teleinformatycznej. Po Olsztynie, Katowicach, Lublińcu, Kielcach i Powidzu rusza przetarg na budowę infrastruktury w stołecznym garnizonie. Jaki jest zakres prac oraz warunki udziału w przetargu? Kto ma szansę na realizację zamówienia prowadzonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych?

22 grudnia jednostka podległa Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zamieściła ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w formule przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury teleinformatycznej, która będzie użytkowana przez jednostki stacjonujące w Warszawie oraz przez stołeczne Regionalne Centrum Informatyki.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych, obejmujących budowę w Warszawie infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na trzy części:

  1. zaprojektowanie oraz budowa 50-metrowej wieży antenowej wraz z przyłączem antenowym;
  2. zaprojektowanie oraz budowa linii światłowodowej;
  3. zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej.

Terminy realizacji

W przypadku wieży antenowej zamawiający przewidział 270 dni kalendarzowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz od 60 do 90 dni na wykonanie prac budowlanych. Z kolei dla zdania polegającego na budowie linii światłowodowej przewidziano 30 dni na opracowanie projektu i kosztorysu oraz od 60 do 90 dni na realizacje prac w terenie. Natomiast zadanie trzecie tj. zaprojektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznej realizowane będzie w terminie 150 dni – kosztorys i projekt oraz od 150 do 180 dni – prace budowlane.

Warunki udziału

Termin składania ofert wyznaczono do 25 stycznia 2021 roku. Wybór zwycięskiej oferty realizowany będzie w oparciu o kryterium ceny (60 proc.), gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czasu realizacji (20 proc.). Zamawiający oszacował budżet całego projektu na kwotę ponad 10 milinów złotych netto, czego niemal 268 tysięcy na budowę wieży, blisko 375 tysięcy na budowę linii światłowodowych oraz niemal dziewięć i pół miliona złotych na budowę infrastruktury teleinformatycznej.

Dodatkowo przyszły wykonawca poza spełnieniem warunków związanych z zapewnieniem wymogów ochrony informacji i warunków technicznych powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował odpowiednio:

  • co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę wieży antenowej o wartości minimum 50 tysięcy złotych netto (dotyczy udziału w części pierwszej);
  • co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę linii kablowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych netto (dotyczy udziału w części drugiej);
  • co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę instalacji teleinformatycznych wraz z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości minimum pół miliona złotych netto (dotyczy udziału w części trzeciej).

Wydłużone terminy

Inwestycja w Warszawie to kolejny po Olsztynie, Katowicach, Kielcach, Powidzu i Lublińcu przetarg na realizację prac związanych z budową lub rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej sił zbrojnych. Przetargi związane z realizacją tych prac ogłaszano w grudniu ubiegłego roku. Postępowania te zostały jednak w trzech przypadkach wydłużone z uwagi na zapytania kierowane przez potencjalnych wykonawców oraz utrudnienia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Terminy składania ofert przedłużono:

  • budowa kabli światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w Olsztynie – do 13 stycznia 2021 roku;
  • budowa sieci strukturalnej oraz dowiązania światłowodowego w Katowicach – do 12 stycznia 2021 roku;
  • rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Lublińcu – do 15 stycznia 2021 roku.

Komentarze