Reklama

Siły zbrojne

W Sopocie o Wyszehradzkiej Grupie Bojowej

 • <p>Fot. kremlin.ru</p>
  <p>Fot. kremlin.ru</p>
 • Fot. OSCE
  Fot. OSCE
 • Policyjny śmigłowiec Bell 206B3 Jet Ranger III w czasie Szczytu NATO / Fot. J. Sabak
  Policyjny śmigłowiec Bell 206B3 Jet Ranger III w czasie Szczytu NATO / Fot. J. Sabak
 • fot. M.Dura
  fot. M.Dura
 • Fot. mł. ogn. Piotr Rumocki / KM PSP Warszawa
  Fot. mł. ogn. Piotr Rumocki / KM PSP Warszawa
 • E-3 Sentry NATO-wskiego komponentu AWACS /Fot. B. Sulik
  E-3 Sentry NATO-wskiego komponentu AWACS /Fot. B. Sulik
 • Infografika MSW
  Infografika MSW

Zakończyło się spotkanie szefów sztabów generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Ukrainy. Siły Zbrojne RP reprezentował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch.


W rozmowach, uczestniczyli również szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej gen. broni Peter Vojtek, szef Sztabu Generalnego Armii Republiki Czeskiej gen. broni Petr Pavel oraz szef Sztabu Obrony Węgier gen. Tibor Benkő.  W czwartek (18. 04.) do obradujących dołączył szef Sztabu Generalnego - Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. płk Volodymyr Zamana.


Podczas ostatniej już rundy konsultacji szefowie sztabów Grupy Wyszehradzkiej określili możliwości współpracy z Ukrainą w trzech obszarach: udziału w Grupie Bojowej V4, wspólnego prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojsk oraz wsparcia przez państwa Grupy Wyszehradzkiej transformacji ukraińskich sił zbrojnych.

Podsumowując szczyt szefów sztabów generalnych państw V4 gen. Mieczysław Cieniuch podkreślił zgodność co do zasadniczych spraw związanych ze współpracą w obszarze bezpieczeństwa i obrony. ,,Duże zgodności istnieją w takich tematach jak tworzenie europejskich grup bojowych, inicjatyw Smart Defence i Pooling & Sharing, a więc dwóch sztandarowych tematach Unii Europejskiej i NATO związanych z budowaniem zdolności. Mówiliśmy także o naszej współpracy w obszarach szkolenia, treningów, życia codziennego naszych jednostek wojskowych.”

W odniesieniu do procesu tworzenia Wyszehradzkiej Grupy Bojowej szef SG WP przypomniał, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane, wymagające czasu. ,,Aby mogła przystąpić do dyżuru w styczniu 2016 r. w pełni ukompletowana, przygotowana w sensie szkoleniowym, potrzebne są czynności wyprzedzające. W 2013 r. chcemy zakończyć dyskusje i uzgodnić dokumenty wyjściowe czyli Memorandum of Understanding i Porozumienie Techniczne. Jeżeli nam się to do końca roku uda, a mamy taką nadzieję, to najpóźniej  do końca pierwszego kwartału 2014r. będziemy mieli wszystkie podstawy prawne do praktycznego tworzenia tej grupy, a więc wyznaczanie jednostek wojskowych, pododdziałów, doposażanie ich, opracowanie szczegółowych programów szkolenia” zaznaczył generał.

Na zakończenie, gospodarz spotkania generał Mieczysław Cieniuch podziękował za owocne obrady. Wyraził nadzieję, że wnioski do jakich wspólnie doszli jego uczestnicy przyczynią się do dalszego zacieśnienia współpracy państw regionu.

 ***


Podstawę prawną „Grupy Wyszehradzkiej” stanowi „Deklaracja Wyszehradzka” podpisana 5 lutego 1991 r. Grupa funkcjonowała jako forum konsultacji i koordynacji, przede wszystkim na szczeblu ministrów i wiceministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej. Współpraca „Grupy Wyszehradzkiej” została zintensyfikowana po ogłoszeniu decyzji o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów akcesyjnych, podjętej przez państwa NATO w lipcu 1997 r. w Madrycie.


Od stycznia 1999 r. w skład grupy weszła także Słowacja. Od 2002 r. ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się każdego roku by dyskutować najważniejsze problemy związane z polityką obronną sojuszu i regionu. Na podobnej zasadzie oparte są spotkania szefów sztabów,  w czasie których wymieniane są doświadczenia oraz omawiane wybrane problemy współpracy wojskowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Od 2007 r. w cyklicznych spotkaniach szefów sztabów uczestniczy także Ukraina. Kolejne spotkanie odbędzie się w 2014 r. na Węgrzech.


Zdjęcia i tekst: Zespół Prasowy SG WP

Reklama

Komentarze

  Reklama