Siły zbrojne

Transportery rozpoznania inżynieryjnego do naprawy

Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego Hors, fot. Kerim44/Wikimedia/CC BY-SA 4.0
Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego Hors, fot. Kerim44/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu ogłosiła przetarg, dotyczący naprawy głównej transporterów rozpoznania inżynieryjnego. Przetarg ma zostać zrealizowany w procedurze ograniczonej oraz przyśpieszonej. Jest to element wieloletniej umowy ramowej, która potrwa ponad 2 lata.

Jak czytamy w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, chodzi o poszukiwanie wykonawców, którzy podejmą się naprawy głównej gąsienicowych opancerzonych transporterów rozpoznania inżynieryjnego w liczbie zgłoszonej przez wojsko. Chodzi o wozy TRI Hors/Durian, budowane w Hucie Stalowa Wola na podwoziu Opal, będącym rozwinięciem pojazdu MT-LB.

4 RBLog nie określiła maksymalnej liczby wykonawców, jeżeli ich będzie mniej niż trzech, to zamawiający zaprosi ich wszystkich do wykonania napraw. Wykonawca (lub wykonawcy) będzie mógł zlecić wykonanie zadania swoim podwykonawcom, przy czym ma obowiązek poinformowania zlecającego o takich zamierzeniach.

Termin składania ofert w przetargu na naprawę transporterów upływa 5 maja br. o godzinie 9:00, po upływie dwóch godzin zostaną one otwarte. Zlecający usługę określił kilka kryteriów, które wpłyną na wybór najkorzystniejszej oferty. Pierwszym, a zarazem najważniejszym, kryterium jest cena (o wadze 80), następne dotyczy czasu trwania gwarancji na udzieloną naprawę (waga 8).

Kolejne kryteria są tej samej wagi (waga 4). Pierwsze tyczy się: zastosowanych powłok malarskich, ich jakości, trwałości, a także tego, jakie zastosowano zostaną zabezpieczenia antykorozyjne. Kolejne dotyczy jakości użytych materiałów podczas naprawy transporterów, a ostatnie kryterium odnosi się do bezawaryjnej pracy tychże środków.

Reklama
Reklama

Rozpoczęcie prac nastąpi 20 maja br., a zakończenie przewidziano na 30 września 2023 roku. Zlecający warunkuje szybkie rozpoczęcie prac pilną potrzebą realizacji zamówienia dla Sił Zbrojnych RP. Naprawiany sprzęt wojskowy jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji zadań szkolenia wojsk oraz zabezpieczenia wsparcia inżynieryjnego w warunkach kryzysu, powołując się na artykuł 411 ustęp 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kacper Bakuła

Komentarze