Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

TELDAT nawiązuje współpracę z Northrop Grumman

Fot. TELDAT.
Fot. TELDAT.

TELDAT i amerykański koncern Northrop Grumman Corporation (NGC) podpisały w maju 2021 r. Memorandum of Understanding, czyli porozumienie inicjujące współpracę biznesową związaną z rozwojem i integracją wojskowych systemów dowodzenia i kierowania. 

„Nawiązanie współpracy z tak wysoko renomowanym koncernem jakim jest Northrop Grumman to powód do dumy oraz wizja niepowtarzalnych możliwości rozwoju i twórczego perspektywicznego współdziałania, które od lat TELDAT ma przyjemność pomyślnie realizować również z innym tego typu ważnym zagranicznym Partnerem gospodarczym. Nasze firmy działają w dziedzinie zaawansowanych technologii wojskowych i mają ze sobą wiele wspólnego, od najwyższych standardów etycznych, do wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, wysokiej jakości produktów i nienagannie realizowanych kontraktów” - potwierdził Sebastian Cichocki, Prezes TELDAT.

image
Fot. TELDAT.

„Współpraca TELDAT i Northrop Grumman to nie tylko sukces i możliwości biznesowe dla naszych firm, ale również ogromna szansa dla Polski, także w zakresie: zdobycia następnego obszaru globalnej promocji polskiej marki i perspektywy uzyskiwania kolejnych wpływów do budżetu naszego kraju. Nieocenione zasoby wiedzy, doświadczenie, najwyższej jakości rozwiązania oraz kompetencje, które bez wątpienia są po obu stronach zawiązanej międzynarodowej współpracy, w naszej ocenie, stanowią istotne dobro/ważną wartość dodaną, efektywnie wpłyną na proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i w perspektywie będą promieniować poza granice naszego kraju, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązań klasy C4ISR”.

image
Fot. TELDAT.

„Zależy nam na wzmacnianiu suwerennych zdolności polskich firm takich jak TELDAT”, powiedziała Christine Harbison, wiceprezes i dyrektor generalna Combat Systems and Mission Readiness w firmie Northrop Grumman. „Cieszy nas perspektywa wspólnych działań zmierzających do znalezienia obszarów współpracy i rozwoju w zakresie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wielodomenowego dowodzenia i kierowania, wojskowych technologii i sprzętu ICT oraz inżynierii oprogramowania”.

image
Fot. TELDAT. 

O TELDAT

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym rozległych/kompleksowych zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) od 25 lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony. Posiada ona w tej dziedzinie największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, rekomendowane przez NATO, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe.

Spółka jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla których zawsze wykonuje umowy / zadania w tym zakresie przed terminem i bez uwag z ich strony). Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT były i są od wielu lat w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z powodzeniem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw sojuszniczych (pozostają również w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań pokojowych i stabilizacyjnych, dyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;
  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA oraz NATO. W wielu spośród tych przedsięwzięć rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;
  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty przez wiele lat występowały także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;
  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. Przykładowo w tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny.

Informacja prasowa Northrop Grumman Corporation.

Reklama

Komentarze

    Reklama