Reklama

Siły zbrojne

Taktyczne symulatory w Krajowej Izbie Odwoławczej

Zdjęcie poglądowe Fot. Domena publiczna
Zdjęcie poglądowe Fot. Domena publiczna

Jak dowiedział się portal Defence24, do kolejnego etapu przetargu na taktyczne systemy symulacji pola walki zostały zakwalifikowane cztery podmioty. Jeden z nich złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie kryteriów dopuszczenia do dalszej rywalizacji niektórych konkurentów.

Postępowanie dotyczące symulatorów jest prowadzone po raz drugi. Poprzedni przetarg, ogłoszony w 2015 roku zakończył się w sierpniu ubiegłego roku wyborem oferty konsorcjum: Cubic Defence Applications Inc., Unitronex Poland sp. z o.o., Siltec sp. z o.o. i WAT, ale jego efekty przepadły w wyniku zaakceptowania odwołania w KIO. Zwycięską ofertę odrzucono, a drugą ocenioną jako najlepszą - konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Polska Sp. z. o. o., Thales avs France SAS - uznano za zbyt kosztowną. Jeszcze w tym samym miesiącu ogłoszone zostało kolejne postępowanie, do którego do stycznia 2020 r. zgłosiło się pięć podmiotów.

Tym razem, postępowanie zostało podzielone na dwie części. Jedno obejmuje symulatory kompleksowego systemu tego rodzaju do szkolenia batalionu (KSSPW, jeden) i cztery zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS, cztery zastawy); a drugie pięć symulatorów taktycznych współczesnego pola walki (STWPW).

Jak poinformował Defence24 rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr. Krzysztof Płatek do następnego etapu prowadzonego postępowania zakwalifikowani zostali dla obu części zamówienia:

- Rheinmetall Electronics GmbH,

- Cubic Defense Applications Inc. wraz z Unitronex Poland Sp. z o.o.

-  Thales Polska Sp. z o.o. wraz z Thales AVS France SAS  i Ruag Defence France.

 Oprócz tego do pierwszej części zamówienia postępowania, czyli na KSSPW i LSS został zakwalifikowany Saab AB, który złożył ofertę wyłącznie w tym zakresie. Do wymienionych podmiotów zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty.

Dalsza procedura pozyskania symulatorów może się jednak opóźnić. Jak poinformował na mjr Płatek: „Konsorcjum którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o., w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez innych wykonawców, wniosło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).”

Rzecznik IU stwierdził, że w związku z obecną sytuacją związaną z obostrzeniami epidemiologicznymi, odnoszącymi się również do funkcjonowania KIO, aktualnie „nie jest możliwe wskazanie terminu rozpatrzenia przedmiotowego odwołania”.

Rzeczniczka Krajowej Izby Odwoławczej Katarzyna Prowadzisz stwierdziła jednak w rozmowie z Defence24.pl, że rozprawy z udziałem stron zostaną wznowione 25 maja, czyli w przyszły poniedziałek. Ustalono już wokandę na cały przyszły tydzień. Obecnie trwa rozsyłanie wezwań na pierwsze rozprawy do zainteresowanych stron, aby mogły one zostać powiadomione zgodnie z terminami wymaganymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

16 maja weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0), dzięki czemu będzie możliwe wznowienie prac KIO w pełnym zakresie.

Jednocześnie Izba przygotowuje do prowadzenia posiedzeń przy zapewnieniu maksymalnego możliwego bezpieczeństwa dla stron, uczestników i pracowników Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego prowadzone będzie, po wyznaczeniu i wezwaniu na posiedzenie i rozprawę (stawiennictwo osobiste zgodnie z ustawą nie jest obowiązkowe). Informacje o terminach posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego będą przekazywane indywidualnie stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego, tak jak miało to miejsce dotychczasowo (przesłanie zawiadomienia).

Komunikat Krajowej Izby Odwoławczej

STWPW poprzez wykorzystanie techniki symulacji komputerowej ma służyć do organizacji i realizacji ćwiczeń, szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki. Z kolei urządzenia wchodzące w skład KSSPW oraz LSS instalowane będą na wybranym uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym. Umożliwią praktyczną weryfikację zaplanowanych ćwiczeń taktycznych do szczebla batalionu w terenie.

Z kolei KSSPW oraz LSS mają wspomóc prowadzenie ćwiczeń w rzeczywistych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarządzanie przydzielonymi symulowanymi środkami bojowymi, doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania ogniem podczas wykonywania zadań ogniowych, symulację rażenia celu oraz ocenę trafienia celu. Systemy będą też wyposażone w oprogramowanie zawierające narzędzie wspomagające ćwiczący sztab (dowództwo, zespół) w wypracowaniu decyzji oraz ocenie przeprowadzonego ćwiczenia. W skład systemów mają wchodzić między innymi czujniki i nadajniki laserowe umieszczone na wybranych pojazdach i elementach wyposażenia wykorzystywanych przez ćwiczących żołnierzy, a także  urządzenia i oprogramowania umożliwiające wzajemną komunikację, współdziałanie, archiwizację i zobrazowanie ćwiczenia.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Polo

    IU i wszystko jasne...

  2. Ustawiator

    Ten co miał wygrać TERAZ sie odwołuje Klasyka

  3. Co jest.. ? ;

    Przecież te wszystkie systemy powstały na wzorze pochodzącym z Polski i od ponad ćwierć wieku używanym na Polskich poligonach... więccc ??????

Reklama