Reklama

Siły zbrojne

Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej

Fot. st. mar. Marek Laska/3. FO
Fot. st. mar. Marek Laska/3. FO

Jak poinformowała 3. Flotylla Okrętów, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce trwa szkolenie marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR), 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża.

Dla pododdziałów Morskiej Jednostki Rakietowej głównym celem szkolenia jest zgrywanie bojowe baterii ogniowych, przeprowadzenie ćwiczenia taktyczno – specjalnego oraz doskonalenie i sprawdzenie skuteczności prowadzenia ognia przez pododdziały przeciwlotnicze. Dywizjon ogniowy trenuje m.in. praktyczne działanie pododdziału podczas kierowania ogniem oraz doskonali umiejętności wykorzystania warunków terenowych w organizowaniu i prowadzeniu działań bojowych. Żołnierze wykazują się wysokim poziomem przygotowania i zdolnością adaptacji do działania w trudnych warunkach atmosferycznych przy zachowaniu dużej intensywności szkolenia.

image
Fot. st. mar. Marek Laska/3. FO

Na usteckim poligonie 9. dywizjon przeciwlotniczy realizuje także ćwiczenie taktyczno-specjalne zgrywające dywizjon, mające na celu przygotowanie dowództwa, sztabu i pododdziałów do planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych zgodnie z przeznaczeniem. Jednym z elementów ćwiczenia jest zgrywanie systemu dowodzenia, wykonywanie zadań bojowych oraz realizacja zabezpieczenia logistycznego i bojowego. Jednocześnie sprawdzane są możliwości sprzętu w warunkach poligonowych, jak również umiejętności maskowania stanowisk ogniowych. Kulminacyjnym momentem podczas szkolenia poligonowego są zaliczeniowe zadania ogniowe z użyciem zmodernizowanych armat kalibru 57 mm S-60MB, armat przeciwlotniczych ZU-23-2 oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM.

image
Reklama

Pododdziały przeciwlotnicze MJR i 9. dywizjonu przeciwlotniczego szkolenie na CPSP w Ustce poprzedziły cyklem wieloetapowych, złożonych treningów na przykoszarowych placach ćwiczeń w jednostkach wojskowych. Położono w nich szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności specjalistycznych i ogólnowojskowych oraz przygotowanie sprzętu do działania w ciężkich warunkach poligonowych. Doskonalono również tematykę związaną z obsługą systemów dowodzenia i łączności, jak również umiejętności dowódców w procesie planowania obrony powietrznej.

image
Fot. st. mar. Marek Laska/3. FO

Do głównych umiejętności, które doskonalą na poligonie w Ustce, saperzy 43. baterii saperów należą m.in. prace minerskie w gruntach, rozbudowa inżynieryjna terenu, budowa i pokonywanie zapór oraz szkolenie ogniowe. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie nabytych umiejętności pododdziałów w samodzielnym wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego. Żołnierze kompanii saperów ćwiczyli sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, wykonywanie ukryć oraz zapór inżynieryjnych z wykorzystaniem bojowych środków minersko-zaporowych na lądzie, natomiast kompania techniczna doskonaliła swoje umiejętności w zakresie rozbudowy inżynieryjnej terenu.

image
Reklama

Komentarze