Siły zbrojne

Szczeciński Topaz do modyfikacji

Zdjęcie poglądowe. Fot. szer. Jarosław Radawiec/11. MPA
Zdjęcie poglądowe. Fot. szer. Jarosław Radawiec/11. MPA

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o udzieleniu zamówienia na wykonanie napraw i modyfikacji zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz (ZZKO TOPAZ).

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze negocjacyjnej, bez ogłoszenia o zamówieniu. Zamówienie nie było podzielone na części ani nie zawierało opcji, a kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena. Jego przedmiotem była dostawa usługa naprawy i modyfikacji jednego kompletu zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz (ZZKO Topaz).

image
Reklama

Negocjacje prowadzone były z jedynym oferentem — WB Electronics S.A. Spółka ta jest autorem i właścicielem praw intelektualnych, zarówno w zakresie projektu mechaniczno-elektronicznego jak i oprogramowania, dotyczącego zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz oraz Pokładowego Zestawu Łączności Wewnętrznej Fonet.

Decyzja o udzieleniu zamówienia została podjęta 14 stycznia br., a jego wartość wyniosła ponad 2 mln PLN netto. Na jego mocy naprawiony i zmodyfikowany zostanie pojedynczy system Topaz należący do dywizjonu artylerii samobieżnej wchodzącego w skład 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej. Pododdział ten eksploatuje kołowe armatohaubice samobieżne DANA wz. 77, które w ramach modernizacji zostały wyposażone w te systemy. Z kolei w batalionach szczecińskiej brygady, a konkretnie w ich kompaniach wsparcia, używane są moździerze Rak, wykorzystujące nowszą wersję tego samego systemu.

Komentarze (2)

  1. Michał

    Czy jakakolwiek inna firma może grzebać w oprogramowaniu innej firmy legalnie? A jeśli nawet to jest to bezpieczne? Tego się nigdzie nie praktykuje.

  2. Łukasz

    Najniższa cena? Informatycy z Petersburskiego oddziału KGB się zgłaszają.