Siły zbrojne

Synchronizacja komponentu lądowego przed Anakondą

Fot. COLąd-DKL
Fot. COLąd-DKL

Centrum Operacji Lądowych-Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie rozpoczęło dzisiaj rano synchronizację działań wszystkich elementów ugrupowania bojowego komponentu lądowego. Siłami podczas ćwiczeń dowodził będzie gen.dyw. dr Cezary Podlasiński. 

 
Jak podaje rzecznik COLąd-DKL, w synchronizacji biorą udział m.in. dowódcy związków taktycznych oraz oddziałów Wojsk Lądowych SZ RP tworzących elementy ugrupowania bojowego komponentu lądowego. W Krakowie zjawił się również dowódca 4 Dywizji Amerykańskiej, która stacjonuje w Niemczech, gen. dyw. Ryan F. Gonsalves. Podczas ćwiczeń ANAKONDA-16 to właśnie ta amerykańska dywizja, razem z polskimi związkami taktycznymi, będzie odgrywała jedną z najważniejszych ról.
 
Synchronizacja działań to jeden z zasadniczych etapów przygotowań do czerwcowych ćwiczeń. Umożliwia ona skoordynowanie w czasie i przestrzeni poszczególnych zadań elementów ugrupowania, ich doprecyzowania oraz omówienia współdziałania. Jest to również forum do ujednolicenia procedur, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń, poglądów oraz zacieśnienia współpracy z sojusznikami.
 
Dowódca COLąd-DKL wykorzystał synchronizację, by wręczyć akty mianowania i rozkazu personalnego dla nowo awansowanych i mianowanych na wyższe stanowiska służbowe żołnierzy Centrum. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nowym szefem oddziału planowania operacyjnego w pionie planowania operacji sztabu krakowskiego Centrum i mianowany na stopień pułkownika został podpułkownik Mirosław Spure, a szefem oddziału łączności i informatyki pionu wsparcia w stopniu pułkownika został podpułkownik Sławomir Jaskulski. Dowódca COLąd-DKL wręczył także rozkaz personalny dla nowego zastępcy szefa oddziału łączności i informatyki pionu wsparcia – podpułkownika Mariusza Słupskiego.

 

Komentarze