Reklama

Siły zbrojne

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Fot. szer. Tomasz Minko
Fot. szer. Tomasz Minko

W dniach 12-14 października na terenie Wałcza odbyły się centralne obchody święta Wojsk Łączności i Informatyki, zorganizowane przez Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tradycyjnie w październiku w Wojsku Polskim obchodzone jest święto Wojsk Łączności i Informatyki – święto radiotelegrafistów i telefonistów, informatyków, pracowników stacji pocztowych oraz wielu innych specjalistów, dla których praca na rzecz utrzymywania stałej łączności jest nie tylko służbowym obowiązkiem, ale zaszczytem i honorem. Uroczystość ta przypada na 18 października, w rocznicę utworzenia pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją w 1558 roku.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Inspektor Rodzajów Wojsk gen. bryg. Andrzej Danielewski, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności płk Robert Drozd oraz przedstawiciele oddziałów i jednostek wojskowych dowodzenia i łączności WP. Uroczyste obchody święta Wojsk Łączności i Informatyki poprzedziła dwudniowa konferencja szkoleniowo-metodyczna „C4ISR – systemy łączności i informatyki w działaniach koalicyjnych”, która zorganizowana została w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie. Konferencja podzielona została na panel wojskowy i naukowy. W pierwszym dniu – w ramach panelu wojskowego konferencję rozpoczął Szef ZWDiŁ płk Robert Drozd, który przedstawił architekturę systemu wsparcia dowodzenia i podkreślił jak ważny jest dialog oraz wspólna wymiana doświadczeń i poglądów w środowisku łącznościowców i informatyków. Zwrócił również uwagę na konieczność ciągłego budowania kompetencji i to, że proces nauczania i doskonalenia na stałe wpisany jest w tok służby. Następnie głos zabrali przedstawiciele rodzajów wojsk przedstawiając działanie systemów C4ISR w poszczególnych obszarach sił zbrojnych.

C4ISR – Command, Control, Communication, Computers, Inteligence, Surveillance, Reconnaissance – w tłumaczeniu na język polski: dowodzenie, kontrola, łączność, komputery, wywiad, obserwacja i rekonesans, wskazuje obszary, w których systemy wsparcia dowodzenia działają. Dzięki nim dowódcy na bieżąco wiedzą, co dzieje się z żołnierzami w terenie, a żołnierze otrzymują rozkazy, informacje o własnych elementach wsparcia, zaopatrzenia czy pomocy medycznej, jak również dane rozpoznawcze i ostrzeżenia.

Drugi dzień konferencji miał charakter naukowy. Poza przedstawicielami rodzajów wojsk w wykładach wzięli również udział przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej (Wydziału Cybernetyki i Elektroniki), którzy zaprezentowali referaty na temat informatycznych systemów wspomagania dowodzenia oraz systemów symulacyjnych. Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili również przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowego Instytutu Łączności, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych i Dowództwa Operacyjnego. Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Północny-Wschód płk Jacek Rolak zobrazował obecnym strukturę i zadania BWD WKP-W, a Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski wygłosił referat na temat „Koncepcji wykorzystania elementu łączności i informatyki korpus – CCE”. Ponadto w czasie obchodów w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich został zaprezentowany najnowszy sprzęt łączności i informatyki tj.: radar RM 100 ZZWT z Gdyni oraz stoisko ZZWT celem demonstracji systemu dowodzenia Marynarki Wojennej, przenośno-przewoźny terminal satelitarny PPTS-1.8, radiostacja satelitarna Harris 117G, zestaw satelitarny Inmarsat. Uczestnicy mogli również obejrzeć pokaz dynamiczny SI Konwój, praktyczne działanie systemu SI Konwój oraz pokaz praktyczny wykorzystania radiostacji pola walki, będących na wyposażeniu wojsk specjalnych.

Ostatni dzień obchodów rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym w Wałczu, celebrowana przez ks. mjr. Witolda Kurka. Następnie wszyscy przenieśli się na plac apelowy 100 batalionu łączności, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów. Kompanii honorowej towarzyszyły poczty sztandarowe złożone z żołnierzy 100 batalionu łączności, 104 batalionu logistycznego Ziemi Wałeckiej oraz batalionu dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy 100 batalionu łączności mjr Tomasz Sobecki, który punktualnie w południe złożył meldunek Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. brygady Andrzejowi Danielewskiemu, któremu towarzyszył Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ płk Robert Drozd oraz Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Jacek Rolak.

Następnie poczet flagowy wystawiony przez 100 bł wzniósł flagę państwową na maszt, a zebrani wspólnie z żołnierzami odśpiewali hymn państwowy. Po przywitaniu gości i zabraniu głosu przez płk. Drozda odczytano rozkazy Dowódcy BWD WKP-W i 100bł o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska z okazji święta Wojsk Łączności i Informatyki. Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał generał Danielewski, który złożył życzenia wszystkim łącznościowcom z okazji ich święta oraz podziękował za trud i wyrzeczenia wkładane w codzienną służbę. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, a po niej Orkiestra Wojskowa ze Szczecina wykonała wiązankę utworów patriotycznych. Licznie przybyli na uroczystość goście mogli również obejrzeć pokaz najnowocześniejszego sprzętu łączności i informatyki, przygotowany przez żołnierzy 100 batalionu łączności oraz wyposażenie żołnierzy Jednostki Wojskowej NIL.

Reklama

Komentarze

    Reklama