Reklama

Siły zbrojne

Sto dni w Afganistanie

XII zmiana ma już za sobą studniówkę - fot. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
XII zmiana ma już za sobą studniówkę - fot. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

Minęło sto dni działalności XII zmiany PKW Afganistan. Polscy żołnierze zatrzymali ponad 60 rebeliantów, 4 groźnych terrorystów z listy JPEL. Zniszczono 26 magazynów broń, amunicji i materiałów do produkcji improwizowanych ładunków wybuchowych.Jak podkreśla dowódca zmiany, generał brygady Andrzej Tuz najważniejsze jest jednak to, że: „…zgrały się wszystkie komponenty tworzące polski kontyngent i dobrze ze sobą współpracują”. Ta dobra współpraca przekłada się na wyrażaną opinię o naszej działalności wśród najwyższych dowódców sił koalicyjnych. W trakcie ostatniej wizyty dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w dowództwie RC-E o działalności naszego kontyngentu pozytywnie wyraził się generał John Allen, głównodowodzący silami ISAF w Afganistanie. Dowódca Sił ISAF potwierdził dobrą współpracę z polskimi żołnierzami. W swoich podziękowaniach podkreślił, że nasze dotychczasowe działanie w prowincji Ghazni doprowadziło do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i stopnia wyszkolenia Afgańskich Sił Bezpieczeństwa, w szczególności policji i wojska. „Za swoją działalność jesteśmy chwaleni przez Amerykanów jak i oczywiście przez Afgańczyków. Jako Polak jestem z tego dumny”- potwierdził generał brygady Andrzej Tuz.

Wspólne działanie

„Głównym zadaniem zgrupowania bojowego jest prowadzenie wspólnych działań z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa w celu neutralizacji działalności ugrupowań rebelianckich i zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w kluczowych dystryktach”- wyjaśnia rolę swoich żołnierzy podpułkownik Sławomir Kocanowski, dowódca zgrupowania bojowego. W tym celu pododdziały wykonały, zarówno w dzień jak i w nocy, ponad 500 operacji i prawie 300 patroli. Efektem wspólnych działań z afgańskimi żołnierzami i policjantami było przejęcie ponad 80 elementów składowych do produkcji improwizowanych urządzeń wybuchowych tzw. IED oraz ponad 600 kilogramów materiału wybuchowego domowej produkcji. Ponadto, zniszczono prawie 1000 sztuk amunicji, rakiet, pocisków i broni wraz z wyposażeniem.

Rozwój zdolności
Jednym z podstawowych zadań postawionych przed polskimi żołnierzami wchodzącymi w skład XII zmiany jest rozwój zdolności Afgańskich Sił Bezpieczeństwa do samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Afganistanu. Zadanie to pozwoliło na zmianę charakteru misji na szkoleniowo – stabilizacyjną. Na potrzebę realizacji zadań z zakresu mentorowania oraz doradztwa w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego zostały utworzone zespoły doradcze MAT(z ang. Military Advise Team). Jeden szczebla brygady, kierowany przez podpułkownika Krzysztofa Gramsza, współpracującego z dowództwem 3 Brygady Afgańskiej oraz dwóch zespołów szczebla kandaku (batalionu): bojowy i logistyczny, kierowane przez majora Sergiusza Ranieckiego i kapitana Tomasza Szatkowskiego. Natomiast w celu realizacji działalności doradczej dla Afgańskiej Policji utworzone zostały, również na odpowiednich szczeblach, zespoły doradcze policji PAT(z ang. Police Advisor Team).Obecnie XII zmiana PKW posiada 5 takich zespołów doradczych: jeden szczebla prowincjonalnego i cztery na szczeblu dystryktów, składające się z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze z zespołów doradczych policji realizują działalność doradczą w stosunku do policjantów z jednostek dystryktowych, jak też doradzają policjantom pracującym w Kwaterze Głównej Policji w prowincji Ghazni.

Cicho i skutecznie
Duży wkład w działalność operacyjną kontyngentu mają niewątpliwie sukcesy odnoszone przez komandosów ze Zgrupowania Wojsk Specjalnych oraz działalność oficerów Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Ich połączone, a co najważniejsze skuteczne, działania doprowadziły do zatrzymania 4 najgroźniejszych terrorystów znajdujących się na liście JPEL (ang. Joint Prioritezed Effect List), w tym między innymi Abdula Kabira, najbardziej poszukiwanego taliba we wschodnim Afganistanie. Ten groźny terrorysta znajdował na pozycji nr 1 listy "TOP 10" RC EAST- najbardziej aktywnych talibów, operujących we wschodnich prowincjach Afganistanu. Operację specjalną przeprowadzili żołnierze z Zespołu Zadaniowego Wojsk Specjalnych wspólnie z „Afgańskimi Tygrysami" z jednostki antyterrorystycznej PRC Ghazni.

Nie tylko karabiny
Jednym z najważniejszych celów pobytu polskiego żołnierza w prowincji Ghazni jest poprawa losu jej mieszkańców. Na nią składają się zarówno liczne projekty rozwojowe zrealizowane w prowincji jak i szeroko rozumiana pomoc humanitarna. W 2012 roku Zespoły Specjalistów Odbudowy Prowincji (PRT) zakończyły 37 projektów rozwojowych na łączną sumę ponad 20 milionów złotych i 6 milionów dolarów. Były to projekty związane z rozbudową i poprawą infrastruktury w prowincji, szkoleniami pracowników administracji publicznej oraz szkoleniami zawodowymi dla kobiet i mężczyzn. Kolejnym elementem wpływającym na poprawę losu Afgańczyków, szczególnie w okresie srogiej zimy, jest pomoc humanitarna. Tylko od listopada 2012 roku żołnierze XII zmiany PKW zaplanowali i uczestniczyli w około 40 akcjach udzielania pomocy dla najbiedniejszych mieszkańców prowincji. W czasie tych akcji, nie tylko żołnierze z grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) rozdali dla najbardziej potrzebujących mieszkańców prawie 40 tysięcy sztuk różnego rodzaju asortymentu, w tym: 5751 szt.kocy,5000 szt. środków czystości( proszki, mydła, pasta do zębów),około 10 tysięcy przyborów szkolnych( plecaki, zeszyty, kredki itp.), 8477 sztuk ubrań, butów oraz wiele innych rzeczy które pomogą przetrwać w srogich afgańskich warunkach klimatycznych.

Przede wszystkim ratować
Bardzo ważną rolę na misji odgrywa również polski szpital polowy w bazie Ghazni wraz ze wspaniałymi lekarzami i personelem medycznym. Polscy lekarze od samego początku misji opiekują się szpitalem miejskim w Ghazni. Do szpitala tego przekazali znaczne ilości leków. Usprawnili i uruchomili nieczynną od roku aparaturę anestezjologiczną, przeszkolili afgańskich anestezjologów i przeprowadzili z nimi wspólne operacje. Polski szpital w bazie Ghazni przeznaczony jest do zabezpieczenia wszystkich żołnierzy sił koalicyjnych, w tym żołnierzy i policjantów afgańskich.

Tolerancja i poszanowanie
W Akademii Policyjnej w Ghazni komendant centrum podpułkownik Paweł Krasuski zainicjował budowę nowego meczetu dla studentów i kadry instruktorskiej policji afgańskiej. Meczet stanął w samym sercu Akademii. Jego budowa trwała dwa dni. Komendant Afgańskiej Akademii podpułkownik Malang wyraził uznanie dla polskich żołnierzy. Podziękował on polskim instruktorom za trud, wysiłek i zaangażowanie włożone w jego budowę.

XII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie liczy ok. 1800 żołnierzy i pracowników wojska. Składa się w głównej mierze z żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Oprócz żołnierzy „Błękitnej Brygady” swoje zadania w rejonie operacji realizują również żołnierze z wielu innych instytucji i jednostek Wojska Polskiego, m.in.: 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Żandarmerii Wojskowej, 9 i 18 pułku rozpoznania, jednostki „GROM” i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, 1 i 2 pułku saperów ,10 Brygady Logistycznej, 1Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz przedstawiciele z Centrum Szkolenia i Doktryny Sił Zbrojnych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych.
kpt. Janusz Błaszczak
Reklama

Komentarze

    Reklama