Siły zbrojne

Środki ochrony dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego

Rys. CRE
Rys. CRE

18 marca Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej uruchomił postępowanie na dostawę indywidualnych środków ochrony przed zarażeniem COVID-19. Zamówienie realizowane będzie dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP.

Postępowanie prowadzone jest w trybie pilnym i na podstawie przepisów ustawy zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 roku.

Zamawiający przewidział możliwość zadawania pytań do 19 marca do godz. 11:00.

Zamówienie obejmuje:

 • 1 000 szt. półmasek ochronnych T-5000 (triosyn) lub równoważnych pod względem jakościowym;
 • 100 szt. filtrów przeciwpyłowych SCOTT PF 10 P3;
 • 10 opakowań rękawiczek nitrylowe L;
 • 10 opakowań rękawiczek nitrylowe XL;
 • 30 szt. okularów ochronnych;
 • 20 opakowań wymazówek suchych sterylnych;
 • 20 opakowań chusteczek alkoholowych do powierzchni medycznych z dozownikiem;
 • 20 opakowań wymazówek suchych;
 • 100 opakowań po 100 szt. 5 ml sterylnej wody do rozcieńczeń (sól fiziologiczna);
 • 10 opakowań Wirlpack (opakowania foliowe).

Ogłoszenie zamieszczono w BIP WOFiTM pod adresem>>>


* * *

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP przeznaczone jest do sanitarno-epidemiologicznej osłony wojsk w sytuacjach kryzysowych, a ponadto do:

 • przeciwdziałania i zwalczania masowych zachorowań będących następstwem ataku czynnikiem biologicznym;
 • medycznego zabezpieczenia osób porażonych w wyniku użycia substancji niebezpiecznych (biologicznych, chemicznych, promieniotwórczych);
 • segregacji i ewakuacji pacjentów wysokozakaźnych i porażonych oraz udzielanie im kwalifikowanej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia;
 • pobierania próbek materiału potencjalnie zakażonego oraz wstępnej identyfikacji czynników biologicznych wysoce zakaźnych;
 • gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prognozowania zagrożeń epidemicznych oraz współdziałania w zbieraniu i wymianie informacji epidemicznych;
 • utrzymania w gotowości do użycia zdolnych do przerzutu zespołów rozpoznania biologicznego;
 • pobierania próbek materiału potencjalnie zakażonego oraz wstępnej identyfikacji czynników biologicznych wysoce zakaźnych;
 • opracowania dostarczonych prób materiału zakaźnego w laboratorium stacjonarnym;
 • zabezpieczenia i transportu pobranych próbek materiału zakaźnego;
 • dostarczania próbek do specjalistycznych laboratoriów;
 • potwierdzenia wstępnych wyników badań polowych;
 • dekontaminacji masowej ludzi w ogniskach zakaźnych;
 • osłony psychologicznej porażonych w rejonach ognisk zakaźnych w obszarze działania wojsk własnych, w tym PKW;
 • realizowania i prognozowania sytuacji epidemiologicznej wojsk, terenu działania oraz planowania potrzeb w związku z aktualnymi lub przewidywanymi zadaniami;
 • zorganizowania polowego izolatora zakaźnego;
 • wykonywanie szczepień w punkcie stacjonarnym i mobilnym;
 • gromadzenia danych o szczepieniach ochronnych żołnierzy zawodowych w ramach Centralnego Rejestru Szczepień.


* * *

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie jest jedyną jednostką centralnie zaopatrującą polską armię w produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt służby zdrowia. Pozyskiwany asortyment obejmuje zarówno produkty lecznicze, wyposażenie ambulatoriów i szpitali dostępne na rynku cywilnym, jak również specjalnie zaprojektowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych zestawy medyczne, szpitale polowe, sale opatrunkowe i samochody sanitarne. Ośrodek stanowi jeden z filarów gospodarowania środkami niezbędnymi do zabezpieczenia jednostek wojskowych w kraju i poza jego granicami. WOFiTM odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem, zakupem, przechowywaniem oraz dystrybucją zakupionego wyposażenia i leków. Nierzadko są to zadania realizowane w trybie pilnym z uwagi na potrzeby pojawiające się nagle np. zagrożenia epidemiologiczne.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.