Reklama

Siły zbrojne

Siły Zbrojne Serbii – struktura i modernizacja [ANALIZA]

Fot. Srđan Popović - praca własna, licencja CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org
Fot. Srđan Popović - praca własna, licencja CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Siły Zbrojne Republiki Serbskiej składają się z Wojsk Lądowych (Kopnene Vojska – KoV) oraz Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (RViPVO). 

Trzonem Wojsk Lądowych Serbii są obecnie: brygada operacji specjalnych, brygada powietrzno-desantowa, cztery brygady zmechanizowane oraz samodzielna brygada artylerii.

Struktura Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej jest następująca.

Jednostki centralnego podporządkowania – podległe bezpośrednio pod sztab generalny.

- Brygada Gwardii – Garda (Belgrad)

Jednostka elitarna, o strukturze brygady, złożona z batalionów: dowodzenia, gwardii, policji wojskowej i logistycznego.

- Brygada Łączności – Brigada Veze (Belgrad)

Brygada składa się z czterech batalionów łączności.

- 244 Centrum WRE

- Centralna Baza Logistyczna (Belgrad)

Centralne podporządkowanie mają również utworzone w grudniu 2019 r., w wyniku reorganizacji brygady specjalnej, dwie elitarne brygady – operacji specjalnych i powietrzno-desantowa.

- 72 Brygada Operacji Specjalnych - 72. brigade za specijalne operacije (Pančevo)

Elitarna jednostka do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań o charakterze specjalnym (rozpoznawczym, dywersyjnym, kontrterrorystycznym etc.), której obecna struktura wywodzi się z 2019 r.

Struktura brygady: batalion dowodzenia (Komandni bataljon), dwa bataliony operacji specjalnych -  „Gryfy” i „Sokoły” (bataljon za specijalne operacije „Grifoni“ i „Sokolovi“), kompania logistyczna Logistička četa).

Brygada bezpośrednio podporządkowana jest Sztabowi Generalnemu. Mobilność brygady, opartą m.in. na lekkich wozach typu Land Rover Defender i HMMWV, zwiększa się ostatnio dzięki pojazdom 4x4 M16 Miloš.

- 63 Brygada Spadochronowa - 63. padobranske brigade (Niš)

W 2006 r. brygada została rozformowana, a batalion wszedł w skład Brygady Specjalnej. Jak wspomniano w 2019 brygada została odtworzona jako samodzielna jednostka, bezpośrednio podporządkowana Sztabowi Generalnemu.

Struktura brygady: kompania dowodzenia (komandna četa), cztery kompanie spadochronowe (padobranske čete), szkolna kompania spadochronowa (padobranska četa za obuku), spadochronowa kompania poszukiwawczo-ratownicza (padobranska četa borbenog traganja i spasavanja), kompania logistyczna (logistička četa).

Rozlokowana na lotnisku w Niš brygada współpracuje na co dzień z 119 Mieszaną Eskadrą Śmigłowców, natomiast do szkolenia wykorzystuje jedyny obecnie lotny An-26.

image
Fot. Ministerstwo Obrony Serbii

  

Wojska Lądowe (Kopnena Vojska Srbije)
- 3 Batalion Wojskowej Policji (Niš)

- 5 Batalion Wojskowej Policji (Belgrad)

- 246 Batalion obrony przed bronią masowego rażenia (ABC) (Kruševac)

- 21 Batalion Łączności (Niš)

- 1 Brygada – 1 Brigada KoV (Novi Sad)

- 2 Brygada - 2 Brigada KoV (Kraljevo)

- 3 Brygada - 3 Brigada KoV(Niš)

- 4 Brygada - 4 Brigada KoV(Vranje)

Każda brygada wojsk lądowych jest wielozadaniowym związkiem taktycznym, w którym składzie znajdują się typowe dla innych armii bataliony, z tym, że pewnym wyróżnikiem może być tu rozróżnienie na bataliony piechoty i zmechanizowane. Przykładowo 1 Brygada KoV składa się więc z batalionów/dywizjonów: dowodzenia (10. Komandni bataljon), piechoty (11. Pješadijski bataljon), artylerii samobieżnej (12. Samohodni haubički artiljerijski bataljon), artylerii rakietowej (13. Divizion samohodnih višecjevnih raketnih lansera), przeciwlotniczego (14. Raketno-artiljerijski bataljon PVO), czołgów (15. Tenkovski bataljon), , dwóch zmechanziowanych (16. i 17. Mehanizovani bataljon), inżynieryjnego (18. Inženjerijski bataljon), logistycznego (19. Logistički bataljon).

Na uzbrojeniu 1 Brygady KoV znajdują się następujące typy uzbrojenia: czołgi M-84, bwp M-80, lufowe 2S1, rakietowe M77, przeciwlotnicze S-10M i L/70, rozpoznawcze BRDM-2 itd.

Inne brygady mają podobną strukturę, natomiast różny potencjał bojowy. Przykładowo w 3 Brygadzie KoV batalion czołgów ma najnowsze T-72MS, z kolei 4 Brygada w 41 batalionie piechoty kto Lazar-3.

- Mieszana Brygada Artylerii (Niš)

Wsparcie ogniowe na szczeblu operacyjnym brygadom KoV zapewnia jedyna brygada artylerii, która składa się z najnowszych rodzajów sprzętu – artylerii lufowej i rakietowej.

image
Fot. Srđan Popović - Praca własna, licencja CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

 

Brygada organizacyjnie składa się z kilku batalionów/dywizjonów: dowodzenia (Komandni divizion), logistycznego (69. Logistički bataljon) oraz dywizjonów artylerii lufowej i rakietowej (Mješoviti raketno-topnički divizion, 1., 2. Haubičko-topovski artiljerijski divizion 152 mm, 3. i 4. topovski artiljerijski divizion 130 mm).

Na uzbrojeniu brygady artylerii znajdują się następujące typy uzbrojenia: artyleria rakietowa systemy Orkan i M77, samobieżna M84 Nora, armata M-46.

- Flotylla rzeczna - Riječna flotila (Novi Sad)

Flotylla rzeczna wchodzi w skład WL, organizacyjnie składa się z dwóch oddziałów rzecznych (1 i 2 rečni odred) oraz dwóch batalionów pontonowych (1 i 2 pontonirski bataljon).

Siły powietrzne i Obrony przeciwlotniczej - Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (RViPVO) to komponenty powietrzny, przeciwlotniczy, radiotechniczny i wsparcia.

- 204 Brygada Sił Powietrznych - 204. vazduhoplovna brigada

- 98 Brygada Sił Powietrznych - 98. vazduhoplovna brigada

- 250 Brygada Obrony Przeciwlotniczej - 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva (brigada za PVO)

- 126 Brygada Dozoru Powietrznego, Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania (radiotechniczna) - 126. brigada VOJIN.

- batalion łączności (210. bataljon veze)

- inżynieryjny (333. inžinjerijski bataljon).

Nie będziemy w tym miejscu omawiać dokładnej struktury lotnictwa Serbii – w zasadzie wymagałoby to oddzielnego artykułu - a jedynie elementów obrony przeciwlotniczej, głównie z uwagi na jej wzmocnienie baterią Pancyrów (o czym niżej).

250 Brygada OPL jest jednostka modułową – organizacyjnie składa się z 5 dywizjonów z systemami S-125 Newa-M1T i SK12 Kub-M2 oraz armatami L/70 40-mm Bofors (po baterii na bazę lotniczą), rozlokowanymi po całych kraju.

Struktura brygady: bateria dowodzenia (komandna baterija), pięć dywizjonów rakietowych (1, 3, 230, 240, 310 raketni divizion za PVD).

Modernizacja SZ Serbii

W listopadzie przyjęto na uzbrojenie 3 Brygady czołgi T-72MS, zmodernizowaną wersję czołgu T-72B. Zgodnie z dwustronną umową o współpracy wojskowej z 2016 r., Serbia otrzymała w ramach rosyjskiej pomocy wojskowej, 30 czołgów T-72MS. W 2019 r. przekazano WL Serbii partię 30 zmodernizowanych wozów patrolowo-rozpoznawczych BRDM-2MS. W przyszłym roku oczekiwana jest partia ppk Kornet, można oczekiwać, że będzie to modernizacja floty pojazdów BOV-1 (Polo M-83), czyli przeciwpancernych wozów bojowych z wyrzutnią pocisków 9M14 Malutka. Z drugiej jednak strony wiadomo, że Serbia jest poważnie zainteresowana izraelskimi systemami Spike (Spile-LR2), co oficjalnie potwierdził niedawno przedstawiciel Rafaela.

Zakładana jest (obiecana) również modernizacja floty czołgów M-84, np. do wersji M-84AW1 lub M-84AS1, oraz bojowych wozów piechoty M-80A, w oparciu o przemysł własny i import.

image
Fot. MO Serbii

 

Jeśli chodzi o modernizacje siłami własnego przemysłu to prym wiodą zakłady Borbeni Složeni Sistemi (BSS), gdzie produkuje się: kołowe transportery opancerzone Lazar-3 8×8, minoodporne wozy opancerzone BOV M16 Miloš 4×4 oraz kołowe armatohaubice samobieżne NORA B-52 M15 kal. 155 mm. Armatohaubice Nora B-52 (Novo ORużje Artilerije) przekazywane są do trzech baterii (każdy po 6 sztuk B-52) dywizjonu w Mieszanej Brygadzie Artylerii (Meszowita Artiljerijska Brigada), z zamiarem zastąpienia starych samobieżnych 2S1 122 mm. Arto zaznaczyć, że Nora B-52 jest swoistym hitem eksportowym Jugoimportu SDPR, bowiem do armii przekazano jak dotąd 18 sztuk B-52, ale aż ok. 120 eksportowano. Jeśli chodzi o BOV M16 Miloš (borbeno oklopno vozilo) wozy przekazywane są do jednostek specjalnych, wiadomo, że co najmniej 10 Miloszów otrzymała w styczniu br. 72 Brygada Specjalna.

Poważnym przedsięwzięciem modernizacyjnym WL Serbii może być wprowadzanie do służby, do jednostek piechoty, kołowych transporterów Lazar-3 8x8. W 2018 r. pierwsze 6 kto Lazar-3 przekazano 41 batalionowi 4 Brygady KoV.

image
Pierwsza partia Lazar-3 dla 4 Brygady KoV, fot. MO Serbii

 

W 2018 r. zamówiono partię 12 lub 18 Lazar-3 z modułem M15 z kaemem 12,7 mm M02 dla MO Serbii, jednocześnie 12 zamówiło MSW (żandarmeria). W tym roku zaplanowano kolejną partię Lazar-3 dla 2 brygady KoV. W 2020 r. kto Lazar-3 zakontraktowała Turkmenia – nieoficjalnie jakoby 24 transportery, których dostawy zaczęto w tym roku.

Lazar-3 ma spory potencjał, może być dostarczany dla zamawiającego z silniejszym uzbrojeniem, w wersji kołowego wozu bojowego piechoty. Przykładowo na niedawnym salonie Partner-2021 Jugoimport zaprezentował nową wersję wozu Lazański z modułem bojowym 57 mm, równie dobrze można na Lazarze zamontować np. wieżę MIZRAK-30 Otokara z armatą 30 mm.

Jak już wspomniano obrona przeciwlotnicza została w zeszłym roku wzmocniona baterią systemów artyleryjsko-rakietowych Pancyr-S1. Bateria Pancyrów wchodzi w skład 3 dywizjonu OPL. W skład baterii, oprócz 6 wozów bojowych na nośniku KamAZ-6560, wchodzą także pojazdy specjalistyczne - wóz dowodzenia, pojazdy transportowo-załadowcze, naprawczo-warsztatowe itd.

Należy wspomnieć również o zakupie francuskich naramiennych zestawów Mistral-3. Informacja o umowie z MBDA została upubliczniona w 2019 r., przy okazji wizyty w Serbii prezydenta Francji. Kontrakt obejmuje nieupublicznioną liczbę pocisków Mistral 3 i wyrzutni przenośnych, wyposażenie dodatkowe, wsparcie logistyczno-szkoleniowe oraz deklarację o integracji systemu z pojazdami PASARS.  

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/orly-i-rakiety/
Reklama 

Tymczasem do służby wprowadzone mają zostać zestawy artyleryjsko-rakietowe PASARS-16 Terminator, czyli wozy bojowe uzbrojone w armaty 40 mm L/70 Bofors i wyrzutnie rakietowe.

Na czerwcowych ćwiczeniach „Uderzenie pioruna” (Munjeviti udar 2021) na poligonie „Pešter”, można było zobaczyć 11 zestawów Pasars-16 i 4 Pancyr-S1, przy czym prowadzono ogień wyłącznie z armat małokalibrowych 40 i 30 mm. Jako ciekawostkę można podać, że w czasie wcześniejszych testów Pasars-16 cele dla armaty Boforsa wskazywał radar M85 Żirafa (Ericsson Giraffe M75) na ciężarówce FAP2026.

Trwa również modernizacja serbskiego lotnictwa. W tym artykule nie zajmowaliśmy się szczegółowo serbskim lotnictwem, ale warto przynajmniej wspomnieć, że w ramach rosyjskiej pomocy wojskowej lotnictwo serbskie przejęło bezpłatne, w 2017 r., 6 myśliwskich MiG-29, w trzech wersjach 1 9-12A, 3 9-13 i 2 dwumiejscowych 9-51 (MiG-29UB). W czerwcu przekazano 4 białoruskie MiG-i-29 po kapitalnym remoncie. Nadal rozwijana jest współpraca z Airbusem

- planuje się zakup 2 transportowych C-295 i kolejnej partii H-145M. Jak wiadomo wcześniej, w ramach dywersyfikacji zakupów sprzętu, serbska flota lotnicza (MO i MSW) zwiększyła się o śmigłowce typu H-145M i H-215.

Oczywiście głównym dostawcą śmigłowców jest nadal Rosja (Mi-35M i Mi-17W-5) i to się nie zmieni. Jak wiadomo w grudniu 2019 r. Serbia odebrała pierwsze cztery Mi-35M i dodatkowo trzy Mi-17W-5 (łącznie pięć, licząc z dwoma Mi-17 odebranymi w 2016 r.).

image
Cztery Mi-35M (nt 101-104) odebrane w 2019 r., lotnisko Batajnica, fot. MO Serbii

Dużą uwagę zwraca się ostatnio również na flotę systemów bezzałogowych. Jak wiadomo zakupiono partię chińskich dronów CH-92A, co jak się wydaje miało służyć m.in. transferowi technologii. W czerwcu 2020 r. na bazie w Batajnica pokazano 3 drony uderzeniowe typu CH-92A uzbrojone w kierowane minibomby FT-8C. Zakłada się, że zakupiono łącznie 6 sztuk CH-92A. W przyszłym roku oczekiwany jest nowy dron uderzeniowy, efekt kooperacji serbsko-chińskiej, pod nazwą Pegas. SZ Serbii wykorzystują również drony rodzime, np. mini-UAV Vrabac.

image
Fot. MO Serbii

 

Komentarze (4)

 1. Ech

  Szkoda ze podzilili Jugoslwie. No jednak amerykanie sie naprwede wypchaja gdziekowiek. Jedyny plus ze tm razem my nie bralsmy udzialu w okjupacji

  1. Piotr II

   Jugosławia powstała po I WŚ ,Traktat Wersalski stworzył to państwo, tereny tego kraju zamieszkiwali w zdecydowanej większości Słowianie Południowi, grupa serbsko-chorwacka czyli Serbowie,Chorwaci,Bośniacy/muzułmanie/,ponadto Słoweńcy,Czarnogórcy, Macedończycy, Albańczycy, pisząc w skrócie,etniczna pierwsza trójka to ten sam język,różna pisownia i wyznania, to samo dotyczy pozostałych bez Albańczyków, którzy nie są Słowianami,ale tam nigdy nie było spokoju, tam zawsze ktoś mącił i z zewnątrz i wewnątrz, po IIWŚ było spokojnie, Tito zrobił błąd nie wyznaczając następcy, powstała rada i zamęt wrócił, sprzeczne interesy, wybujałe ego polityków zasiadających w radzie, ambicje plus zagranica zrobiło swoje, zaczęły dwa państwa z NATO, potem pozostałe, czy Jugosławia mogła przetrwać, trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, szkoda że jeżeli nie chcieli być razem, ale mogli rozejść się w pokojowy sposób Czesi ze Słowakami czy na odwrót, ale zagranica w Czechosłowacji nie mieszała.

  2. Mix

   Błędem Tito było to że faforyzował wszystkich łącznie z albańczykami kosztem Serbów. Taki sobie sposób na utrzymanie Jugosławii wymyślił.

  3. Piotr ze Szwecji

   Typowy socjalista. Typowe socjalistyczne rozwiązanie. Do tych zakutych łbów nigdy nie dotrze, że multikulti to gigantyczne fiasko. Ponadto jego Jugosłowianinem miał być Sowieta, a nie Słowianin czy Muzułmanin. Sowieci utonęli w solidarnościowej wiośnie ludów. Komunizm upadł. Reszta była logicznym efektem tego. Nie tak nasi szlacheccy ojcowie budowali Rzeczpospolitą z Bałtami. Nawet była próba z Kozakami ojczyzny trzech narodów. Potem przyszła Konstytucja 3 Maja i narobiła wiele błędów masonerii obok realizacji wielu słusznych sugestii Konfederacji Barskiej. Budować na doświadczeniu prowadzi do sukcesu. Budować na bujdach masonerii i innych utopistów to podcinanie gałęzi pod samym sobą.

 2. dd

  Serbia jest krajem który nie zmarnował bezmyślnymi zakupami za granicą potencjału przemysłowego odziedziczonego po byłej Jugosławii. Na uwagę zasługuje napewno rozwój własnych zdalnych modułów sterowania uzbrojeniem, projekty amunicji programowalnej dla armat Boforsa, własne systemy artylerii lufowej i amunicja 155mm dalekiego zasięgu z gazogeneratorem. Wisienką na torcie są serbskie systemy rakietowe w tym kierowane rakiety 122mm, systemy rakiet balistycznych Orkan, Sumadia mogące uderzać na odległość 200km+. Do tego dochodzą własne projekty kierowanych drono-pocisków przeciwpancernych, systemów na pograniczu pocisków samosterujących i dronów uderzeniowych. Z własną OPL jest minimalnie gorzej bo są to przeróbki rakiet R13 i chyba R60 dla systemu PASARS. Warto też dodać że Serbowie różnicują zakupy i nie wszystko kupują w Rosji a sam zakup Pancyrów niejako został wymuszony przez Rosjan. Poza dronami uderzeniowymi Serbowie zakupili w Chinach także odpowiednik rosyjskiego S300, bodajże HQ9. Warto dodać że osiągnięcia serbskich technologii rakietowych stanowiły poza kopiowaniem chińskich rozwiązań podstawy analogicznych tureckich rozwiązań.

  1. LMed

   Biorąc pod uwagę istotne ograniczenia, działają racjonalnie. Stawiają tam gdzie zdołają na własny przemysł. Nie są totalnymi głąbami po prostu.

 3. sbr

  Z tekstu wynika, że autorowi chodzi o Republikę Serbii (ze stolicą w Belgradzie). Republika Serbska jest częścią składową Bośni i Hercegowiny. Ponadto środkowoazjatycki kraj nazywa się Turkmenistan, nie Turkmenia.

 4. Piotr ze Szwecji

  Ludność Serbii to 6.8 mln. Siły zbrojne Serbii winny mieć 41 tys żołnierzy, a nie 17 850. Serbia winna wystawić 3 dywizje lądowe ku swojej obronie, obok tych 5 tys żołnierzy w siłach lotnictwa. Serbowie utrzymują brygadę artylerii, jakby przeczuwając przyszłe tragiczne problemy ich nielicznych brygad na froncie. 6 samolotów bojowych Serbii (MIG-29) to jednak kpina. Lotnictwo lądowe umieszczone jest w lotnictwie z jakiegoś powodu. Dziurę po samolotach bojowych Serbowie zapychają lekkimi odrzutowymi bombowcami, które bez parasola lotniczego nie mają żadnego sensu istnienia w warunkach bojowych. Drony najpewniej też trafią do wojsk lotniczych zamiast lądowych. Lotnictwo Serbii w najgorszym stylu polskiego Lotnictwa zaniedbuje samoloty wczesnego ostrzegania, czy doposażenie samolotów bojowych w moduły walki elektronicznej. Chciałoby się krzyknąć "32 sztuki F-35B ratujcie Lotnictwo następnego zacofanego lotniczo kraju Europy Wschodniej!". ----- Serbia jest małym krajem, lecz który jest zdolny wystawić siły zbrojne do skutecznej obrony dla terenu 1 województwa. To starcza przy obronie na północ czy południe przy założeniu posiadania nowoczesnej 155 mm artylerii. Problem pojawia się z obroną wschód-zachód. Bośnia? Serbia jest krajem mającym własne zasoby surowcowe i energetyczne i jak Polska potrzebuje sojuszników do skutecznej obrony swojego terytorium. Takimi sojusznikami może być Północna Macedonia, Bułgaria i Rumunia. Pomimo różnic to kraje _chrześcijańskie_ i zamieszkuje je ten sam jeden lud pochodzący od Traków i Dalmatów. Te kraje mają problem z ludnością kultury arabskiej a często też pochodzenia z Azji, co im dobrze nie wróży w osamotnieniu na przyszłość. Winny się zjednoczyć ku swojej obronie. Takie bałkańskie V4.

  1. BUBA

   8 MiGów-29 dostali jako uzupełnienie pozostałych przy "życiu" 4 MiGów-29 9.12B i UB.................... .................................................................................................................................................................... Czyli posiadają trzy zubożone MiGi-29 9.12B ( (nr: 18101, 18102 i 18108 - jugosłowiańskie), jednego MiGa-29 UB ( nr:18301 – jugosłowiańskiego), do tego otrzymali: dwa MiGi-29 9.13S (18206 i 18207), MiG-29A (18151), trzy MiG-29 9.13S (18201, 18202 i 18203) i 2 MiG-29UB (18351 i 18352).................... ..................................................................................................................................................................... MiGi-29B to zubożona wersja MiGa-29 sprzedawana krajom spoza UW, takie same mają Wegry kupione po rozpadzie Bloku Wschodniego..............................................................................................

  2. Bartas

   Piotrze ze Szwecji a czy Szwecja sama się obroni ? ten odkurzony niszczesny radiokomendowy Bamse na Gotlandii + IRIS T SL to jakis smiech na sali a nie OPL. Trzymanie Leopardow na wyspie to samobojstwo. Gdzie systemy krotkiego zasiegu budujace wraz z MRAD strefe antydostepowa wokol wyspy ? Szwecja zaklada obrone przed wrogim desantem ale najpierw do gry wejdzie lotnictwo dalekiego zasiegu ze stand offami, okrety podwodne. Co macie do zwalczania Kalibrow, Onyxow, Kh101 ? RBS-70 to lipa, zero samonaprowadzania, 1-kanal celowania.

  3. jdf

   ale nie widzilaly samolt zalatwili