Siły zbrojne

Rusza kompleksowa naprawa systemów walki elektronicznej Marynarki Wojennej

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem wybrano wykonawców, którzy zajmą się zabezpieczeniem logistycznym lądowego i okrętowego sprzętu Walki Elektronicznej Marynarki Wojennej. Jest to duży sukces, ponieważ od sierpnia i listopada 2019 r. nie udało się znaleźć chętnych na naprawę takich systemów WE jak: „Breń-R” i „Gunica S i M” i „Procjon”,

Z ogłoszenia opublikowanego 11 maja br. przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną z Krakowa wynika, że naprawa, konserwacja oraz usługa utrzymania w sprawności technicznej sprzętu Walki Elektronicznej wchodzącego na wyposażenie Marynarki Wojennej została zlecona firmom: Vortex z Gdańska, Elson W.W.M. Paciuch, E. Borkała sp.j. z Kosakowa i AM Technologies Sp. z o.o. z Warszawy. Firmy ta podjęły się za sumę 13902439,39 zł wykonania trzynastu z piętnastu zadań, jakie zostały wymienione w ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania z dnia 21 listopada 2019 r. (nr (2019/S 225-552936), tzn.:

 • zadanie nr 1 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej odbiorników radiowych LCR-2400, LCR-3400 oraz urządzeń radiowych UKF TC-5400) – zlecenie za 1 235 772,38 PLN otrzymała spółka Elson W.W.M. Paciuch, E. Borkała sp.j. z Kosakowa koło Gdyni;
 • zadanie nr 3 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej zestaw rozpoznania i analizy pasma Comint) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 4 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej odbiorniki radiowe Quadrus) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 5 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej namiernik radiowy pasma KF PA-010) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 6 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej system łączności satelitarnej Gigantune) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 7 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej stanowisko analizy emisji radarowych SAER/SAPER) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka AM Technologies Sp. z o.o. z Warszawy;
 • zadanie nr 8 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej stanowiska analizy poemisyjnej sygnałów radiolokacyjnych SAPSR) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka AM Technologies Sp. z o.o. z Warszawy;
 • zadanie nr 9 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej mobilny system rozpoznania radiowego Tierek) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Elson W.W.M. Paciuch, E. Borkała sp.j. z Kosakowa koło Gdyni;
 • zadanie nr 10 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej okrętowy system rozpoznania elektronicznego OSRE wraz z głowicą optoelektroniczną) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 12 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej systemu rozpoznania Gorycznik) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 13 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej kontener rozpoznania Srokosz) - zlecenie za 926 829,30 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 14 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej zestaw rozpoznania SIGINT) - zlecenie za 772 357,74 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska;
 • zadanie nr 15 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej odbiorniki, namierniki radiowe wraz z ukompletowaniem: IC-7800, IC-R 8500, IC 756 PROIII, IC-9500, demodulatory cyfrowe UDC, namierniki radiowe UKF JU-70, DDF-195, radionamierniki z systemem antenowym Cubic) - zlecenie za 2 626 016,27 PLN otrzymała spółka Vortex Sp. z o.o. z Gdańska.

Z ogłoszenie opublikowanego przez 3. RBLog z Krakowa wynika, że nie znaleziono wykonawcy dla zadania nr 2 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej szerokopasmowy system namierzania KFTCI-802C) oraz dla zadania nr 11 (naprawa, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej zestaw analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych NELS). W momencie rozpoczęcia postępowania zakładano, że podmiot, który miał złożyć swoją ofertę do 17 grudnia 2019 r. i któremu miało zostać zlecone dane zadanie, ma rozpocząć swoje prace 2 marca 2020 roku i je zakończyć 30 listopada 2022 roku. Obecnie już wiadomo, że umowa zostanie podpisana później.

Pomimo tego opóźnienia, kontrakt podpisany przez 3. Regionalną Baza Logistyczną należy uważać za sukces. Trzy inne postępowania zaczęte w sierpniu i listopadzie 2019 r. a dotyczące również systemów Walki Elektronicznej zostały bowiem anulowane, a w tym:

 • ogłoszony 06 sierpnia 2019 r. przetarg dotyczący „usługi naprawy, diagnostyki, konserwacji, serwisowania usługi utrzymujących w sprawności technicznej urządzenia systemu rozpoznania elektronicznego — Procjon”;
 • ogłoszony 21 listopada 2019 r. przetarg dotyczący „naprawy, diagnostyki, trzyletniej konserwacji oraz usługi utrzymania w sprawności technicznej stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych „Gunica M i S”;
 • ogłoszony 22 listopada 2019 r. przetarg dotyczący „naprawy, serwisowania oraz usługi utrzymania w sprawności technicznej Radiolokacyjnego Urządzenia Ostrzegawczego RUO-10 „Breń-R” na okrętach”.

Przyczyną unieważnienia postępowania w przypadku systemów „Procjon” i „Breń-R” było niezłożenie do 3.RBLog żadnej oferty, a w przypadku systemu „Gunica” niezłożenie przez jedynego oferenta jednego z wymaganych oświadczeń.

W tym wszystkim należy zwrócić uwagę na dwa negatywne czynniki. Po pierwsze unieważnienie postępowania za każdym razem oznacza, że jakiś sprzęt wykorzystywany przez Siły Zbrojne pozostaje niesprawny lub bez odpowiedniego wsparcia logistycznego. Należałoby się więc zastanowić, jak to się stało, że na uzbrojenie wprowadzono coś, czego później nie można naprawić.

Drugim problemem, który można zauważyć w ogłoszonych w listopadzie postępowaniach, jest ich jawność. Z informacji opublikowanych przez 3 RBlog można się bowiem przekonać, co znajduje się na wyposażeniu okrętów rozpoznawczych oraz 6. Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej w Gdyni. Tymczasem w każdych siłach zbrojnych powinny być dziedziny, gdzie nie powinna się ujawniać rodzaju sprzętu wykorzystywanego do działań bojowych. To takich dziedzin niewątpliwie powinno się zaliczać Walkę Elektroniczną. W tym przypadku jawność daje konkretną informację potencjalnemu przeciwnikowi, czego powinien się spodziewać i przed czym ma się chronić.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.