Reklama

Siły zbrojne

Rusza Dragon 24 – polska część największego ćwiczenia NATO od zimnej wojny

Fot. 17wbz.wp.mil.pl

Rozpoczęło się ćwiczenie Dragon 24 – polska część Steadfast Defender 2024 – największego sojuszniczego ćwiczenia wojsk od zimnej wojny. W serii manewrów, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 tys. żołnierzy ze 31 państw NATO i Szwecji. Celem jest sprawdzenie zdolności sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

W Steadfast Defeneder (STDE 24) Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników – przekazało MON. Kluczowym elementem ćwiczenia sojuszniczego będzie rozpoczęte w poniedziałek Dragon 24 polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon 24.

Czytaj też

„Trwają największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ich kryptonim Steadfest Defender 24 to w wolnym tłumaczeniu niezłomny obrońca. I rzeczywiście są one wyraźnym sygnałem gotowości członków Sojuszu do wspólnej obrony” – powiedział wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. „Będziemy testować zdolności sił sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego agresora na państwa NATO” – dodał. Polską część ćwiczenia nazwał „bardzo istotną częścią całej konstelacji ćwiczeń”. „Polska pełni rolę jednego państw gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczącą liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. (…) NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej” – powiedział szef MON.

Czytaj też

MON zaznaczyło, że STDE 24 i DR 24 mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, „ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej”. Planowanie ćwiczeń rozpoczęło się w 2022 roku. 

Reklama

Składające się na Steadfast Defender 24  ćwiczenia narodowe z udziałem wojsk innych państw, takie jak Dragon 24 i organizowane przez U.S. European Command ćwiczenie Defender 24 to największy pokaz zdolności obronnych sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r. - od tzw. pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry – pierwsze kraje dawnego bloku wschodniego.

Dragon 24 ma być testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym.

W ćwiczeniu Dragon 24 uczestniczy łącznie ok. 20 tys. żołnierzy i 3,5 tys. jednostek sprzętu z ośmiu państw NATO, w tym około 15 tys. polskich żołnierzy. Oprócz działań militarnych na lądzie, morzu i w powietrzu zostaną przeprowadzone także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

Główne siły wydziela 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, ale zaangażowani w nie są także żołnierze wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej. 

Reklama

W tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczą także żołnierze wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce, w tym natowskiej grupy bojowej eFP (wysuniętej wzmocnionej obecności). W DR 24 biorą udział również elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa - administracji samorządowej szczebli wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji rządowej. 

Ćwiczenie zostało podzielone na dwie fazy. Pierwsza zakłada działania prowadzone w realiach sytuacji kryzysowej, druga - w ramach operacji obronnej. Żołnierze będą wykonywać zadania na poligonach i w terenie przygodnym. Kluczowymi elementami będą przeprawa wojsk sojuszniczych przez Wisłę oraz przemieszczenie sił bardzo wysokiej gotowości, tzw. szpicy NATO (VJTF), które będzie elementem łączącym Dragon 24 z ćwiczeniem Brillian Jump 24, które jest sprawdzianem szybkiego przerzutu wojsk na wschodnią flankę. Oznaczać to będzie m.in., że zarówno kołowe, jak i gąsienicowe pojazdy wojskowe będą się przemieszczać także po drogach publicznych na całym terytorium kraju.

Reklama

Komentarze

    Reklama