Reklama

Siły zbrojne

Rekrutacja do akademii wojskowych. Warunki i tryb obowiązujący w 2022/2023

A ty? #ZostańŻołnierzem
Autor. Fot. Wojsko-Polskie.pl

Początek lutego przyniósł ważna informację dla kandydatów zainteresowanych studiowaniem w mundurze w czterech akademiach wojskowych. Sprawdzamy jakie zasady obowiązywały będą w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2022/2024.

Reklama

Zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023 od 3 lutego jest już dostępne w Dzienniku Urzędowym MON ( Zarządzenie Nr 1/MON z 1 lutego 2022 ). Dokument podpisany przez Mariusza Błaszczaka wszedł w życie z dniem ogłoszenia.

Reklama

Jakie informacje znajdziemy w załączniku określającym warunki i tryb rekrutacji?

Co najbardziej zainteresuje kandydatów na oficerów oraz władze uczelni?

Reklama

W załączniku nie znajdziemy informacji nt. obowiązujących limitów przyjęć. Znajdziemy natomiast informacje nt. wymogów formalnych jakim muszą sprostać kandydaci, trybu składania dokumentów oraz terminy składania wniosków obowiązujące dla poszczególnych uczelni oraz zasady postępowania rekrutacyjnego, w tym zakres oceny stopnia znajomości języka angielskiego, analizy ocen/wyników maturalnych oraz sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje na temat obowiązujących limitów określono w rozporządzeniu wydanym przez MON w ubiegłym roku. Na rok akademicki 2022/2023 zaplanowano 1350 miejsc dla przyszłych oficerów (WAT – 676, AMW – 140, AWL – 388 i LAW – 146).

Kryzys ukraiński

Kandydatów z pewnością najbardziej interesowały będą terminy rekrutacji, wymogi formalne oraz zakres sprawdzianu z wychowania fizycznego. 

O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba, która: 

 • jest niekarana sądownie; 
 • posiada obywatelstwo polskie; 
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej; 
 • ma ukończone co najmniej osiemnaście lat, w dniu powołania do służby kandydackiej; 
 • posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia - świadectwo dojrzałości; 
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec niej postępowania sprawdzającego – ochrona informacji niejawnych. 

Chętnych do wojska więcej niż odejść. Wielu doświadczonych żołnierzy zdejmuje mundur

Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić elektroniczny kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej wybranej uczelni lub na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz złożyć do rektora-komendanta wniosek o powołanie do służby kandydackiej. 

Obowiązują następujące terminy składania wniosków:

 • Lotnicza Akademia Wojskowa – do 31 marca 2022 r.;
 • Akademia Wojsk Lądowych – do 31 maja 2022 r.;
 • Wojskowa Akademia Techniczna – do 31 maja 2022 r.;
 • Akademia Marynarki Wojennej – do 31 maja 2022 r.

Kim jest statystyczny kandydat do wojska?

Zakres sprawdzianu sprawności fizycznej:

 • kobiety: zwis na ugiętych ramionach, bieg zygzakiem – „koperta" oraz bieg na dystansie 800 m, 
 • mężczyźni: podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10 x 10 m oraz bieg na dystansie 1000 m.

W przypadku kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej na kierunek mechatronika, w specjalności prace podwodne przeprowadzany jest dodatkowy test wydolności fizycznej związany z charakterem przyszłej służby.

Ustawa o Obronie Ojczyzny: nowy system rekrutacji do sił zbrojnych

Dodatkowe szczegóły związane z przebiegiem rekrutacji, zasadami prac komisji, punktacji oraz ogłoszenia wyników osoby zainteresowane znajdą w załączniku do Zarządzenia nr 1/MON.

Reklama

Komentarze

  Reklama