Reklama

Siły zbrojne

Reanimacja „Pułaskiego” trwa – kolejne przetargi dla polskiej fregaty

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

Komenda Portu Wojennego w Gdyni rozpoczęła jednocześnie dwa postępowania na wykonanie napraw i przeglądów na fregacie ORP „Gen. K. Pułaski”. Z treści ogłoszeń wynika, że nie chodzi o pełne usprawnienie systemów bojowych okrętu, ale głównie o jego utrzymanie w gotowości do pływania i przyjmowania śmigłowca pokładowego.

W ostatnich dwóch dniach Komenda Portu Wojennego w Gdyni rozpoczęła dwa postępowania w odniesieniu do fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”. 14 maja br. ogłoszono przetarg na wykonanie „przeglądów infrastruktury lotniczej z podziałem na osiem części”, natomiast 15 maja br. – przetarg na „przeprowadzenie prac na ORP „PUŁASKI” z podziałem na cztery części”.

W obu przypadkach koszty robót wyceniono na mniej niż 428 tysięcy euro, jednak jest mało prawdopodobne, by udało się Marynarce Wojennej utrzymać w tym limicie. Jest to zresztą problem nie tylko Komendy Portu Wojennego w Gdyni, która realizuje tylko narzucony jej plan przedsięwzięć. Koszty w dużej części przetargów wojskowych są bowiem wyraźnie niedoszacowane, co powoduje unieważnianie postępowań, albo godzenie się na zmianę zakładanego budżetu. I Marynarka Wojenna nie jest w tym przypadku chlubnym wyjątkiem.

Taka sytuacja może być właśnie w postępowaniu prowadzonym przez KPW Gdynia, ponieważ założony w nich zakres działań wcale nie dotyczy tylko: „przeglądów” i „prac”. Oferenci będą bowiem musieli również dokonywać napraw i remontów, związanych nawet z wymianą elementów na nowe. W przypadku kilkudziesięcioletniego okrętu może to stanowić duży problem i oferenci na pewno będą się chcieli przed tym zabezpieczyć.

Takie „niebezpieczne” finansowo są zresztą oba przetargi. Ośmioczęściowe postępowanie dotyczy następujących zadań:

 • Część I – Certyfikacja roczna infrastruktury lotniczej na okręcie;
 • Część II – Przeprowadzenie badania wytrzymałości oraz konserwację zestawów łańcuchowych do mocowania śmigłowca na okręcie;
 • Część III – Przeprowadzenie prób wytrzymałości gniazd mocowania śmigłowca na okręcie;
 • Część IV – Pomiar grubości blach poszycia lądowiska fregaty;
 • Część V - Przegląd prostownika 28 V Typu: 300-28HS (z wykonaniem naprawy i regulacji);
 • Część VI – Przegląd przetwornicy zasilacza liniowego regulatora napięcia 115V, 400Hz, 75A typu 1ES25007 (z przeprowadzeniem koniecznych napraw i regulacji);
 • Część VII – Wykonanie badania środka pianotwórczego w ramach przygotowania do certyfikacji na okręcie;
 • Część VIII – Wykonanie pomiaru parametrów węży do tankowania śmigłowca (2 szt.).
image
Fot. M.Dura

W przypadku postępowania z 15 maja br. chodzi o znalezienie wykonawcy (lub wykonawców) na wykonanie na fregacie następujących prac:

 • Część I: Przegląd diagnostyczny w zakresie identyfikacji nieszczelności w układzie chłodzenia ZSE nr 3 (po wykryciu w silniku Detroit Diesel typu 16V149 nr 3: nadmiernej ilości wody w filtrach koalescencyjnych układu WALKER, wody pod pokrywami zaworowymi, wody w karterze oraz po analizie próbek oleju wykazujących nadmierną ilość wody – większa niż 4%);
 • Część II: Legalizacja zawiesia łodzi motorowej na ORP „PUŁASKI” (zadanie polegające nie tylko na dokonania oceny stanu technicznego zawiesia pasowego 4-cięgnowego, ale w przypadku negatywnej oceny tego stanu technicznego — również na dokonaniu nowego zawiesia o parametrach identycznych z istniejącym i przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych). Prace mają również obejmować próby wytrzymałościowe i czynności serwisowe haka APR-356-CB;
 • Część III: Przegląd serwisowy osuszacza powietrza MUNTERS ML-270 przekładni głównej (z ewentualnym wykonaniem: naprawy części elektrycznej wentylatorów powietrza procesowego i reaktywacyjnego, naprawy lub wymiany wirników oraz wentylatorów, naprawy lub wymiany grzejnika powietrza regeneracyjnego);
 • Część IV: Przegląd szaf klimatu w sześciu pomieszczeniach okrętowych fregaty (z przeprowadzeniem: naprawy rurociągów, wymiany elektrozaworu na rurociągu dolotu wody „chilled water” do szafy klimatu, wymiany zużytych części oraz materiałów jednorazowego użytku, naprawy maskownic szaf klimatu, wymianą uszczelnień gumowych, naprawy ram szafy klimatu, naprawy kołnierza łączącego dmuchawę z kanałami wentylacyjnymi, naprawy silników elektrycznych z możliwością przezwojenia tych silników włącznie, naprawy turbiny wentylatora z wymianą zużytych części oraz materiałów jednorazowego użytku, obligatoryjnej wymiany łożysk turbin, z wymianą na nowe kół pasowych, pasków klinowych oraz śrub naciągowych).

Termin składania ofert w obu postępowaniach upływa 22 maja 2020 r. W obu przypadkach dopuszcza się składanie ofert częściowych. Dlatego terminy realizacji umowy w odniesieniu do poszczególnych zadań w postępowaniu z 14 maja br. to dla części I od 17 do 28 sierpnia 2020 r., a dla części od II do VIII — od 13.07 do 14.08.2020 r.

W przypadku postępowania z 15 maja br. ustalono, że

 • Część I ma być zrealizowana od 15.06. 2020 r. do 14.08.2020 r.
 • Część II ma być zrealizowana od 14 do 30.09.2020 r.
 • Część III ma być zrealizowana od 13.07 do 21.08.2020 r.
 • Część IV ma być zrealizowana od 13.07 do 21.08.2020 r.

Jedynym kryterium wyboru oferty w obu przetargach ma być cena.

image
Fot. M.Dura

Warto przypomnieć, że fregata ORP „Gen. K. Pułaski” przechodziła od grudnia 2014 r. remont zakończony dopiero pod koniec 2018 r. W sierpniu 2018 r. wykonano pierwsze od czasu przejęcia okrętu od Amerykanów (w marcu 2000 roku) strzelanie dwóch rakiet przeciwlotniczych SM-1MR. Sukces był zresztą krótkotrwały, ponieważ rakiety SM-1MR najprawdopodobniej znowu wymagają certyfikacji, a system rakietowy – wizowania. Fregata nie ma również już na uzbrojeniu rakiet przeciwokrętowych Harpoon, a Marynarka Wojenna RP nie informuje o strzelaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem wielolufowego systemu artyleryjskiego Vulcan Phalanx kalibru 20 mm.

Starzejący się coraz bardziej okręt jest utrzymywany w gotowości do działań tylko dzięki wysiłkowi dwustuosobowej załogi i wpompowywaniu w niego coraz większej ilości pieniędzy. O skali wydatków może świadczyć fakt, że ostatni remont fregaty połączony z modernizacją mógł kosztować nawet ponad 140 milionów złotych.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.