Reklama

Siły zbrojne

Rakietowe kontrakty MBDA. "Tarcza" i pociski przeciwokrętowe

Fot. MBDA
Fot. MBDA

Europejski koncern MBDA otrzymał zamówienia na rozwój naziemnego systemu przeciwlotniczego SAMP/T NG dla francuskich i włoskich sił zbrojnych oraz kontrakt na dostawę rakiet przeciwokrętowych nowej generacji typu Teseo Mk2/E dla włoskiej marynarki wojennej.

Europejska organizacja do spraw współpracy w zakresie uzbrojenia - OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement), w imieniu włoskiej Dyrekcji do spraw Uzbrojenia SGD i francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia – DGA, zawarła kontrakt z konsorcjum EUROSAM na rozwój lądowego systemu przeciwlotniczego dalekiego zasięgu SAMP/T NG.

Konsorcjum EUROSAM w skład, którego wchodzą firmy: MBDA France, MBDA Italy i Thales ma opracować nową wersję systemu SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée Terrestre), która będzie przygotowana na zwalczanie współczesnych i przeszłych zagrożeń. Obecna umowa jest kontynuacją kontraktu zawartego jeszcze w 2016 roku przez francuskie siły powietrzne i kosmiczne oraz włoskie wojska lądowe. Już wtedy zamówiono modernizację systemu SAMP/T, zwiększającą jego możliwości, zarówno jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji jak i zdolności efektora.

image
Fot. MBDA

Dla koncernów MBDA i Thales takie, systematycznie zawierane umowy, są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na ciągłe rozwijanie już produkowanego systemu i tworzenie jego coraz bardziej skutecznych wersji. W przypadku SAMP/T zakłada się przede wszystkim:

 • wprowadzenie nowego pocisku przeciwlotniczego z rodziny Aster – ASTER Block 1 NT (Nouvelle Technologie), który ma posiadać nową głowicę naprowadzającą oraz komputer pokładowy zwiększających zdolność do zwalczania nowej generacji celów powietrznych;
 • wprowadzenie ulepszonej wyrzutni mobilnej z nowym wyposażeniem elektronicznym;
 • dodanie nowego, wielofunkcyjnego radaru GF300 (Ground Fire 300) firmy Thales z obrotową, aktywną anteną ścianową klasy AESA (Active Electronically Scanned Array) zbudowaną w technologii azotku galu (GaN) i pracującą w paśmie S;
 • zmodernizowanie kontenerowego modułu dowodzenia i kontroli, co ma polegać przede wszystkim na pełnej aktualizacji oprogramowania oraz na modernizacji systemu łączności i transmisji danych.

Wykonanie tych prac według koncernu MBDA ma pozwolić użytkownikowi zestawu SAMP/T NG na wykonywanie praktycznie wszystkich misji, z jakimi mogą mieć do czynienia naziemne systemy przeciwlotnicze. Nowe baterie będą więc miały możliwość:

 • operowania w zatłoczonym, cywilnym środowisku lotniczym, we współpracy z sojuszniczymi samolotami wojskowymi i przy pełnej integracji z różnymi systemami obrony powietrznej;
 • zapewnienia 360-stopniowej ochrony siłom zbrojnym oraz wrażliwym obiektom cywilnym lub wojskowym;
 • zapewnienia dwukrotnie większej zdolności do jednoczesnego pokonywania wszystkich typów celów, w dowolnej kombinacji;
 • przeciwdziałania pojawiającym się i przyszłym zagrożeniom tak różnorodnym, jak manewrujące pociski balistyczne, wielogłowicowe rakiety balistyczne, hipersoniczne, rakiety taktyczne, bezzałogowe statki powietrzne i silnie manewrujące samoloty, w scenariuszu ataku z dużą ilością jednocześnie nadlatujących celów i w trudnym środowisku cybernetycznym.
 • szybszego wdrażane przy ograniczonej liczbie personelu i łatwiejszej integracji ze zintegrowanym systemem obrony przeciwlotniczej.

Te cechy nowego systemu powodują, że będzie można go zaliczyć do najlepszych rozwiązań tej klasy na świcie. Umowa podpisana przez OCCAR może więc skutkować nowymi zamówieniami dla konsorcjum EUROSAM i to nie tylko ze strony brytyjskich i francuskich sił zbrojnych. Wskazuje się w tym przypadku przede wszystkim na Singapur, który w 2013 roku zakupił dwie baterie SAMP/T i dwieście rakiet Aster 30. Kraj ten może chcieć wzmocnić swój system obrony przeciwlotniczej, tym bardzie, że dzięki zestawom SAMP/T NG miałby możliwość obrony również przed uzbrojeniem hipersonicznym i rakietami balistycznymi średniego zasięgu (a nie tylko krótkiego zasięgu jak w przypadku SAMP/T).

Nowe kontrakty dla MBDA może zwiastować również drugie zamówienie, jakie złożyła w tym koncernie włoska marynarka wojenna. Marina Militare podpisała bowiem umowę na nowe rakiety przeciwokrętowe Teseo Mk2/E (Teseo Evolved), które wywodzą się z wcześniej wykorzystywanych pocisków tego rodzaju typu OTOMAT.

Według producenta nowe rakiety mają mieć zdolność do atakowania celów morskich z bardzo dużej odległości (ponad 360 km), z pełną kontrolą misji podczas lotu pocisku.

Na rakiecie miano zastosować także nową, radiolokacyjną głowicę poszukującą. Innowacyjny będzie również system kontroli i planowania misji, który ma być dodatkowo łatwo integrowany z okrętowymi systemami walki.

„Chciałbym tutaj szczególnie podziękować włoskiej marynarce wojennej, zespołom rządowym i wszystkim zespołom MBDA, które ciężko pracowały, także przeciwko zakłóceniom spowodowanym przez pandemię, aby przygotować ten ważny kontrakt. Grupa MBDA uważa Teseo Mk2/E za główny program i będzie w pełni zaangażowana w jego pomyślne zakończenie. Nowa rakieta Teseo Mk2/E opiera się na linii produktów, która jest dobrze rozpoznawalna na całym świecie i przez długi czas będzie wspierać atrakcyjność naszych produktów przeznaczonych dla marynarek wojennych na rynkach eksportowych”.

Eric Béranger – prezes koncernu MBDA

Rakiety Teseo Mk2/E są wynikiem ścisłego współdziałania koncernu MBDA i włoskiej marynarki wojennej. Prace trwające ponad trzy lata były oparte o wspólnie opracowane wymagania taktyczno-techniczne i wcześniej zaaprobowane rozwiązania techniczne. Obecny kontrakt nie dotyczy więc tylko koncepcji, ale już zaawansowanego systemu, który ma wyposażyć m.in. właśnie budowane i wprowadzane nowe wielofunkcyjne morskie okręty patrolowe (PPA - Pattugliatori Polivalenti d’Altura) oraz przyszłe niszczyciele nowej generacji typy DDX. Jest również bardzo prawdopodobne, że pociski Teseo w wersji Mk2/E zastąpią pociski poprzedniej wersji typu Teseo Mk2/A (Otomat Mk2 Block IV) na fregatach wielozadaniowych FREMM i niszczycielach przeciwlotniczych typu Orrizonte.

Koncern MBDA liczy jednak również na zamówienia pochodzące z innych państw. Pociski Teseo Mk2/E mogą być bowiem najlepszym rozwiązaniem tego rodzaju dostępnymi na rynku zachodnim w swojej klasie, biorąc pod uwagę możliwości własnej głowicy naprowadzającej oraz zasięg rażenia celów nawodnych.

„Pocisk Teseo Mk2 / E został zdefiniowany i zaprojektowany dzięki intensywnej współpracy włoskiej marynarki wojennej i MBDA. Ten nowy pocisk przeciwokrętowy będzie stanowił znaczącą zmianą w rodzinie rakiet OTOMAT/Teseo, dotrzymując kroku stale ewoluującym zagrożeniom i będzie wyposażony w zaawansowane funkcje wspierające operacje włoskiej marynarki wojennej, które znacznie zwiększą elastyczność i wartość operacyjną okrętów nawodnych włoskiej marynarki wojennej, która będzie w nie wyposażona. Umowa ta pomoże również utrzymać wysoki poziom zdolności włoskiego przemysłu obronnego i przyczyni się do zagwarantowania trwałości naszej firmy i jej dostawców, a także utrzymania poziomu zatrudnienia we Włoszech w nadchodzących latach”.

Lorenzo Mariani - dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży i rozwoju biznesu/ dyrektor zarządzający MBDA Italia

 

Reklama

Komentarze

  Reklama