Siły zbrojne

Ponad 3 miliony na zapomogi dla wojska

Fot. Pixabay

Resort obrony narodowej uruchamia drugą w tym roku transzę środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Sprawdzamy w jaki sposób zaplanowano podział tych środków.

31 października w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 153/MON  w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Dokument sygnowany przez Mariusza Błaszczaka wicepremiera i ministra obrony narodowej określa wysokość drugiej transzy na poziomie 3 mln 205 tys. 900 złotych. 

Czytaj też

Podział środków

W załączniku do decyzji minister określi podział środków na poszczególnych dysponentów. Najwięcej środków przeznaczono dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostkach podległych – 1 mln 992 tys. 500 zł (z czego jednostki podległe 1 mln 955 tys. 500 zł, a samo dowództwo 37 tys. zł).Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostki podległe otrzymały kwotę w wysokości 71 tys. zł, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i jednostki podległe 28 tys. zł, a Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z podległymi jednostkami 223 tys. 800 zł, Dowództwo Garnizonu Warszawa wraz z podległymi jednostkami 158 tys. zł. Inne jednostki organizacyjne będące na przydziale gospodarczym Inspektoratu Wsparcia mogą liczyć na środki w wysokości 203 tys. 700 zł, a inne jednostki organizacyjne będące na przydziale gospodarczym stołecznego garnizonu na 59 tys. zł. W ramach II transzy przewidziano 189 tys. 900 zł dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej i 150 tys. zł dla żołnierzy pełniących służbę w komponencie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wojskowe służby specjalne (wywiad i kontrwywiad wojskowy) otrzymają środki w wysokości 10 tys. zł. Przewidziano także środki na zapomogi dla żołnierzy jednostek wchodzących w skład Wojsk Specjalnych – 60 tys. zł dla Jednostki Wojskowej Komandosów oraz 50 tys. zł dla żołnierzy zawodowych służących w Formozie. 

Czytaj też

Pierwsza transza

Warto zaznaczyć, że w ramach pierwszej transzy resort obrony narodowej na zapomogi dla żołnierzy zawodowych przeznaczył pod koniec marca środki w kwocie 11 mln 294 tys. zł. Łącznie w ramach obu zatwierdzonych przez Ministra transz na zapomogi dla żołnierzy zawodowych w 2022 roku przewidziano 14 mln 499 tys. 900 zł.

Komentarze