Siły zbrojne

Polacy w europejskim programie dronów OCEAN 2020

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

W Brukseli podpisano umowę na realizację projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020. Umowa dotyczy budowy nowych, bezzałogowych systemów powietrznych, nawodnych oraz podwodnych, a w jej realizacji weźmie udział wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Celem programu OCEAN 2020 jest rozbudowa potencjału bezzałogowych platform powietrznych, nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i nadzoru akwenów morskich znajdujących się na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. To właśnie dlatego umowę na realizację tego projektu została podpisana w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli (28 marca 2018 r.).

Kontrakt podpisano z konsorcjum zadaniowym, w skład którego weszły 42 firmy i instytucje z piętnastu państw, a którego liderem jest włoska firma Leonardo. Do najbardziej znanych należą: Indra, Safran, Saab, MBDA, Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri i QinetiQ. Polskę w programie OCEAN 2020 będzie reprezentował wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM).

„Uczestnictwo Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w tak doniosłym przedsięwzięciu jest dla nas ważnym wydarzeniem, które nie tylko pozwoli wnieść do projektu nasze doświadczenia, ale również pozwoli na pogłębienie relacji pomiędzy europejskimi podmiotami przemysłowymi”.

dr inż. Andrzej Kilian, prezes zarządu OBR CTM S.A.

Projekt OCEAN 2020 jest najważniejszym ogólnoeuropejskim wojskowym projektem badawczym, który uzyskał finansowanie z dotacji unijnych w wysokości około 35 milionów euro. Zgodnie z założeniem CTM ma wnieść do projektu „swoje doświadczenie z budowy i integracji morskich systemów obserwacji, zarówno lądowych, jak i okrętowych, które zostały opracowywane na rzecz Marynarki Wojennej RP. Efekty prowadzonych prac finalnie przełożą się na zwiększenie efektywności kontroli obszarów morskich wokół Unii Europejskiej”.

„Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne prace w ramach konsorcjum, pozwolą na wypracowanie spójnego, innowacyjnego rozwiązania europejskiego w zakresie opracowania zintegrowanego systemu powiadamiania o sytuacji na obszarach morskich Unii Europejskiej”.

Joanna Sztiller, wiceprezes zarządu OBR CTM S.A.

Efekty całego programu OCEAN 2020 mają zostać sprawdzone w 2019 i 2020 r. w ramach dwóch ćwiczeń morskich. Pierwsze z nich będzie przeprowadzony na Morzu Śródziemnym (w 2019 r.). Główną rolę w tych manewrach będzie miał koncern Leonardo oraz włoska marynarka wojenna- wydzielająca na ten cel siły i środki.

Rok później planowane (w 2020 r.) jest zorganizowanie podobnych ćwiczeń na Morzu Bałtyckim. W tym przypadku szczególną pomoc mają udzielić siły morskie Szwecji oraz szwedzkie firmy. Scenariusze obu ćwiczeń mają opracować i uzgodnić uczestnicy programu OCEAN 2020.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem: „dane zebrane podczas tych prób zostaną po przetworzeniu przesłane do prototypowego europejskiego centrum dowodzenia i kontroli w Brukseli”.

Komentarze